Home » PreGo! Tip – Communicatie bij Tillen

PreGo! Tip – Communicatie bij Tillen

In training en instructie lijkt het vooral te gaan om te leren hoe je iets technisch en ergonomisch gezien optimaal uitvoert. Hoe je de tillift of dat glijzeil gebruikt, hoe recht je je rug houdt, hoe je iemand vasthoudt en in welke richting je kracht zet. En toch blijkt dat niet genoeg; ook de meer zachte aspecten moeten in elke scholing een plek krijgen. De communicatie met de client mèt en zonder woorden moet ook optimaal verlopen. Het is in feite onlosmakelijk met elke transfer verbonden. Maakt dat nou echt zoveel uit? JA!

Zweeds onderzoek dook erin en vergeleek transfers waarbij veel aandacht was voor communicatie en interactie tijdens de transfers en transfers waarbij dat niet zo was. Daarbij werd niet alleen gelet op verbale communicatie, maar ook lichaamshouding en lichaamstaal werden bestudeerd.

Ze vroegen verpleegkundigen om wekelijks te beschrijven hoe het ging met de til- en transferhandelingen. Ze moesten steeds een goede en een slechte transfer beschrijven en daarbij ook aan geven hoe hun lichaam voelde bij de goede en bij de slechte transfers.

Het bleek dat daardoor de transfers in de loop van de tijd verbeterden. De communicatie verliep beter en de manier waarop de client betrokken was bij de transfer ook. Clienten bleken meer zelfstandig te kunnen doen en werden meer zelfredzaam.

 

Bij alle zorghandelingen, of het nu gaat over wondverzorging, wassen of een transfer, altijd speelt de manier waarop er contact wordt gemaakt een grote rol. Dat bepaalt de beleving en daarmee ook het resultaat van de zorghandeling. Bij het aanleren van technieken en handelingen moet ook dat contact maken aan de orde komen.  Het gaat dan om minder grijpbare zaken als gevoel en non-verbale communicatie. Lastiger aan te leren en lastiger te toetsen dan een techniekje. Maar wel cruciaal voor het eindresultaat van de zorg die geleverd wordt.

In ons land zijn 5 belangrijke fases beschreven en op een handig kaartje gezet. Dat kan helpen bij het aanleren van een goede communicatie. Die begint al voor je contact legt: door na te gaan hoe ‘bezet’ je bent bereid je jezelf voor om echte aandacht voor de cliënt te hebben. En zo vervolg je de andere vier stappen.

Meer weten? Hier kan je het kaartje met voor- en achterkant downloaden

En deze gratis E-learningmodule gaat erover

Bron: Kindblom-Rising K, Wahlstrom R, Ekman SL, Buer N, Nilsson-Wikmar L. Nursing staff’s communication modes in patient transfer before and after an educational intervention. Ergonomics. 2010 Oct;53(10):1217-27