Home » PreGo! Tip – Communicatie als ergocoach

PreGo! Tip – Communicatie als ergocoach

Als ergo- of veiligheidscoach is het soms lastig om alle collega’s passend te ondersteunen. De manier waarop je communiceert is de eerste stap naar goede coaching. Dat is natuurlijk heel persoonlijk: iedereen heeft zijn eigen stijl. Maar toch er zijn ook wel een paar principes te geven. We geven een voorbeeld met deze quizvraag.

Een collega vertelt dat een tillift niet goed functioneert. Die geeft aan dat positioneren met het juk erg zwaar gaat. Wat zeg je?

a. “Ik zal het noteren en kom er zo snel mogelijk op terug”.
b. “Vanmiddag loop ik even met je mee, okay?”
c. “Dat is iets voor de technische dienst, ik geef het wel even door”.
d. “Ja, het is erg zwaar, maar er is niets aan te doen, het is nog een van de laatste oude tilliften”.

 

Wat denk je?

Antwoord B is het beste antwoord, ook al kunnen soms de andere antwoorden ook goed zijn. Wat B goed maakt, is dat je het probleem dat aan jou gemeld wordt heel serieus neemt en er ook meteen actie op onderneemt en hulp aanbiedt. Je vult ook niet meteen de oplossing in voor het lastige juk: die oplossing kan immers heel verschillend zijn en daarom is het goed om samen te gaan kijken.

Bij A stel je het uit, terwijl in de tussentijd iemand overbelast kan raken. Bij C doe je alsof je al weet wat er aan de hand is. En van antwoord D zal iemand niet blij worden en blijft hij met het probleem zitten.