Home » PreGo! Tip – Clienten stimuleren om meer te bewegen; DOL-len

PreGo! Tip – Cliënten stimuleren om meer te bewegen; DOL-len

Veel bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen komen maar zelden tot de dagelijks gewenste 30 minuten beweging. Dat beperkt op den duur hun zelfredzaamheid en heeft invloed op de kwaliteit van hun leven. Meer en leuk bewegen is dan ook geen luxe, maar echt nodig. Het Platform Dementie NHN ontwikkelde een prachtige beweegwaaier met praktische tips: de DOL Beweegwaaier. ‘DOL’ staat voor Dagelijks Opstaan en Lopen.

Bewegen is goed voor een mens: zowel voor onszelf als voor onze cliënten. Clienten die actief zijn voelen zich beter en hebben vaak ook minder hulp nodig. Juist in de dagelijkse zorg en begeleiding zijn veel kansen om daar werk van te maken. De Beweegwaaier zit vol met praktische tips daarvoor. Helaas is de waaier zelf alleen in het werkgebied Noord Holland te bestellen, maar de tips zelf kan je ook als pdf downloaden; een mooie oplossing.
De tips zijn er allemaal op gericht om elke dag weer de kansen die er zijn om meer te bewegen, te gebruiken zonder ingewikkeld te doen en zonder dat het veel tijd kost. Eenvoudige aanpassingen dus die wel veel invloed hebben. Een tip is bijvoorbeeld dat je goed checkt waarom een client niet wil bewegen. Misschien knellen de schoenen of is de client bang voor urineverlies tijdens een activiteit?
We geven hieronder een paar voorbeelden, maar gebruik vooral de waaier zelf. Die waaier vind je hier.

foutlooslerenkauwenstorytelling