Home » PreGo! Tip – Big Data

PreGo! Tip – Big Data

Vast al wel van gehoord: BIG DATA ? Op allerlei plaatsen en op allerlei manieren worden steeds meer gegevens over ons allemaal, onze cliënten en onze omgeving vastgelegd. Dat zijn er ongelofelijk veel en vandaar de naam BIG DATA.

Best eng en daarom zijn er veiligheidsmaatregelen genomen om je privacy en die van je cliënt te beschermen. Toch kunnen die enorme hoeveelheiden gegevens ook vóór je gaan werken en kunnen ze jou als zorgverlener ondersteunen in je werk. Het kan jouw werk en het leven van je cliënt veraangenamen. We geven een paar voorbeelden die te maken hebben met fysieke belasting en de kwaliteit van zorg.

Zo worden er al sensoren in zittingen van rolstoelen ingebouwd. Daarmee kan je zien of iemand vaak genoeg van houding verandert en hoe vaak en lang hij in en uit de rolstoel komt. Ook worden er sensoren in incontinentiemateriaal verwerkt: slimme luiers zijn dat plat gezegd. Daarmee kan je het  mictiepatroon van een cliënt met incontinentie in kaart brengen. Dat scheelt jou tijd en het werkt veel preciezer dan het oude dagboekje waarbij je probeerde om 3 dagen lang de frequentie en de hoeveelheid van urinelozingen bij te houden. Daarnaast is het voor de cliënt ook voor zijn privacy veel prettiger. Een andere soort sensoren geeft een seintje als het incontinentiemateriaal verzadigd is. Je kunt dan op tijd en passend bij de cliënt verschonen. Dat scheelt ook tijd en fysieke belasting omdat je iemand niet onnodig of te laat verschoond.

Tenslotte houden ook veel tilliften trouw bij hoe vaak ze gebruikt worden. Dat gebeurt meestal omdat je dan goed kunt zien wanneer onderhoud nodig is, maar het is natuurlijk ook interessant om het te weten als ergocoach; worden de tilliften inderdaad vaak, vaker of juist minder vaak gebruikt.

Maar zoals je vast zult begrijpen we staan nog maar aan het begin van deze ontwikkeling. Heb je zelf ervaring met BIG DATA in je eigen zorgorganisatie; meldt het ons.