Home » PreGo! Tip –  BeleidsSpiegels: nu beter bewaren van je resultaten

PreGo! Tip –  BeleidsSpiegels: nu beter bewaren van je resultaten

Je kent vast de BeleidsSpiegel Fysieke Belasting? Een belangrijk instrument uit de Arbocatalogus waarmee je snel en precies een beeld krijgt van de stand van zaken rond het beleid fysieke belasting in je zorgorganisatie. Het werd ontwikkeld in opdracht van sociale partners in de zorg. Gezond & Zeker heeft dit belangrijke instrument een paar jaar geleden ook digitaal beschikbaar gemaakt op www.beleidsspiegel.nl

Er bleek ook behoefte aan iets vergelijkbaars voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA), werkdruk/stress, discriminatie & duurzame inzetbaarheid. Deze BeleidsSpiegel PSA is ook beschikbaar. Je ontving onlangs al een speciale nieuwsbrief daar over.  Op de openingspagina van de website kan je kiezen tussen een van beide thema’s: fysieke belasting of psychosociale belasting. 

Met de beleidsspiegels krijg je overzichtelijk feedback over de eigen resultaten en mogelijke verbeterpunten. En je ontvangt tips en voorstellen hoe aan die verbeterpunten gewerkt kan worden en waar je dat kunt vinden.

Nieuw!
Een punt van kritiek op de eerdere versies was dat het knap lastig was om je eigen resultaten op te slaan en de tips te bewaren voor later. Daar is nu op verzoek aan gewerkt en je kunt nu aan het eind een keuze maken voor een hele korte samenvatting of een uitgebreid overzicht van tips en verwijzingen.

Wel mogen we om privacy redenen je gegevens niet opslaan. Dus zorg er wel voor dat je alles zelf opslaat!

En tenslotte: we hopen niet dat Corona toch weer aan komt kloppen, maar ook los daarvan kan een on-line instrument waar je met een groep van mensen ook via bijvoorbeeld Zoom of Teams aan kunt werken een meerwaarde hebben om systematisch door te kunnen werken aan preventiebeleid.