Home » PreGo! Tip – Behoud van oudere zorgverleners voor de zorg

PreGo! Tip – Behoud van oudere zorgverleners voor de zorg

Niet alleen in ons land, maar ook in landen als de VS wordt de noodzaak om zoveel mogelijk zorgverleners te behouden voor het beroep steeds groter. Een van de mogelijkheden is dan om oudere zorgverleners in staat te stellen met plezier langer door te laten werken. Schattingen in de VS zijn dat maar liefst een half miljoen zorgverleners met pensioen zal gaan voor 2022. Dat is een enorm verlies aan wat men noemt zorggeheugen en zorgervaring. Ook vormt juist die groep uitstekende mentoren voor jonge en of onervaren zorgverleners.

In een onderzoek van Carol Fackler (2019) wordt een mooi Amerikaans project beschreven waar zij zorgverleners zelf liet verwoorden wat ervoor nodig is om langer door te kunnen en willen werken. Oudere (50-plus) zorgverleners brachten systematisch in 5 fokusgroepen de randvoorwaarden en kansen in kaart om optimaal en met plezier te kunnen blijven werken in de zorg.
Daar kwamen de volgende drie ‘rollen’ uit om de extra kwaliteiten van de oudere zorgverlener meer tot hun recht te laten komen.

 
1. De leraar: Beter kunnen inschatten wat cliënten te wachten staat als ze ontslagen worden en thuis weer zelf aan de slag moeten. Ze op tijd en gericht leren hoe ze dat kunnen doen. De kans op een her-opname wordt er door beperkt.
2. De mentor: het feilloos oppikken van kleine signalen van ‘niet-pluis’ en daarin jongeren coachen om dat ook te kunnen.
3. De advocaat: het wakend oog over het totale proces. Dat zouden ervaren zorgverleners sneller en beter doen dan onervaren zorgverleners. Zij zouden er ook sneller en gedurfder er werk van maken als er iets niet optimaal verloopt.
Daar staat tegenover dat de kans op behoud van oudere zorgverleners groter wordt als er net iets meer aandacht is voor het aantal werkuren, de flexibiliteit daarin en de fysieke belasting van het werk. Vooral het voorkomen van diepe vermoeidheid en het zorgen voor voldoende hersteltijd is belangrijker bij oudere zorgverleners.

Meer mooie voorbeelden staan beschreven in de publicatie zelf.
Fackler, CA, Retaining older hospital nurses; experienced hospital nurses’perceptions of new roles. J Nurs Manag.2019; 27: 1325-1331.

En tips vind je ook in het boekje ‘Slim ouder worden in de zorg’. Je kunt het hier gratis als pdf downloaden of hier tegen kostprijs bestellen.