Home » PreGo! Tip – ARBO Catalogus VVT vernieuwd

PreGo! Tip – ARBO Catalogus VVT vernieuwd

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers hoe ze zullen voldoen aan voorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken. Onlangs is de vernieuwde website van de arbocatalogus voor de VVT beschikbaar gekomen. De Arbocatalogus VVT is opgesteld door A+O VVT: werkgevers- en werknemersorganisaties in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg. Hij is te vinden op www.arbocatalogusvvt.nl  Daar lees je voor alle arborisico’s de laatste stand van zaken. Niet alleen over fysieke belasting, maar ook de richtlijnen voor zwangerschap en werken in de zorg tref je er aan.

De Arbocatalogus VVT is opgesteld door A+O VVT: werkgevers- en werknemersorganisaties in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg. Hij is te vinden op www.arbocatalogusvvt.nl

 

De catalogus is breed en beschrijft technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken. Fysieke belasting is daarin uitermate belangrijk in de zorg omdat het helaas nog steeds een van de grootste arbo-risico’s is. Voor fysieke belasting staat uiteraard de laatste versie van de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting in de arbocatalogus.

De overheid gaat ervan uit dat werkgevers en werknemers in staat zijn om een goede arbocatalogus op te stellen. Werkgevers en werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en verspreiding van een arbocatalogus. De Inspectie SZW controleert zorgorganisaties op naleving van de wet- en regelgeving en houdt daarbij rekening met oplossingen uit de arbocatalogus. Bedrijven die een arbocatalogus gebruiken worden niet minder vaak of anders gecontroleerd dan andere bedrijven, maar inspecteurs zijn wel bekend met oplossingen die in een pos

 

itief getoetste arbocatalogus zijn beschreven. Als bedrijven deze oplossingen op de goede manier gebruiken voor een mogelijk gevaarlijke situatie,  accepteert de inspecteur dat als voldoende. Bij overtredingen van de Arbowet treedt de inspectie altijd op.

Niet verplicht, wel gewenst

Strikt genomen komt de term arbocatalogus niet voor in de Arbowet. In de zogeheten Memorie van Toelichting van de Arbowet staat wel dat de arbocatalogus een hulpmiddel kan zijn voor het voldoen aan de doelvoorschriften. De arbocatalogus wordt gezien als een erkend, breed gedragen en door de sociale partners zelf uitgeschreven recept voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Wie met een door de Inspectie SZW goedgekeurde arbocatalogus werkt, weet dat hij goed zit en voldoet aan de wettelijke normen en doelvoorschriften voor die onderdelen die in de arbocatalogus staan.