Home » PreGo! Tip – Alleen tillen of samen tillen

PreGo! Tip – Alleen tillen of samen tillen

Als een tilhandeling te zwaar lijkt, is het logisch om om hulp te vragen en dan samen te tillen of een last samen te dragen. Toch is dat zelden een goede oplossing om meerdere redenen.

Allereerst til je natuurlijk nooit boven de veilige grens van de Praktijkrichtlijnen. Een last of een cliënt van 60 kg met zijn tweetjes tillen is domweg geen oplossing. Voor elk van jullie is die last dan immers 30 kg en dus ver boven de veilige grens van 23 kg.

Dat betekent dus voor jullie allebei een ongewenst risico op klachten aan het bewegingsapparaat. Kies dus een tillift of een ander tilhulpmiddel waarmee je niet handmatig meer hoeft te tillen en ook efficiënter werkt omdat je een ander niet nodig hebt.

Maar ook een lichtere last zoals 40 kg til je liever niet samen. De houding waarin je samen tilt, is bijna altijd een compromis. Jullie zullen zelden even lang zijn en je staat vaak verder van je last of je cliënt af dan wanneer je alleen werkt. De bovengrens van 23 kg telt voor een optimale houding voor jezelf en daar is dan zelden sprake van. Dus daarom is landelijk afgesproken dat met zijn tweetjes tillen geen goede oplossing is. Gebruik die hulpmiddelen dus als eerste keus.

Je kunt dan wel in je eentje werken. Dat heeft ook andere voordelen: bijvoorbeeld voor de cliënt. Onderzoek laat zien dat je met dat 1-op-1 contact een betere communicatie hebt met je cliënt, iets dat zowel voor jou als nadrukkelijk voor je cliënt voordelen heeft. Bekijk het filmpje maar eens waarin dat wel wat overdreven in beeld wordt gebracht.

Er blijven natuurlijk wel uitzonderingssituaties denkbaar waarin het toch beter is om wel met zijn tweetjes te werken. Dat kan zo zijn als een cliënt agressief is en je door samen te werken soms toch beter kunt werken. De een kan de cliënt dan bijvoorbeeld geruststellen, terwijl de ander ontspannen door kan werken.

Kijk ook eens bij de Free Learning Module ‘Echt contact maken’ waar je leert over wat er allemaal mis kan gaan in het 1 op 1 contact tussen cliënt en zorgverlener. Maar uiteraard ook hoe je dat kunt verbeteren.