Home » PreGo! Tip – Agressie op Afstand

PreGo! Tip – Agressie op Afstand

Agressie en ander ongewenst gedrag kan ook over de telefoon of via chat of zoom gaan en ook daar kan je last van hebben. Zeker nu door de Corona pandemie er veel meer digitaal contact is. Sensoor, tegenwoordig de Luisterlijn, liet een speciale en gratis E-learning module ontwikkelen om hun medewerkers te scholen en op dit soort situaties voorbereid te zijn.

Het mooie van de module is dat er met realistische voorbeelden gewerkt wordt. Zo zijn bijvoorbeeld geluidsfragmenten ingesproken door acteurs. Ook de woordkeuze in een telefonisch of online gesprek komt aan de orde. Een verkeerd gekozen woord op het verkeerde moment kan zomaar tot agressie leiden. Voor een deel is óók dat persoonlijk en hangt het bovendien af van de manier waarop je iets zegt, maar er zijn wel degelijk handvatten te geven.
Een valkuil bij het stellen van grenzen is het afzwakken van de boodschap, omdat je de ander niet wilt teleurstellen. Maar daarmee is jouw grens voor de gesprekspartner alsnog niet duidelijk. In de onderstaande zinnen staan enkele woorden die dat effect hebben. Herken je ze?  

• Ik vind eigenlijk dat je een beetje te ver gaat door te zeggen dat asielzoekers niet deugen.
• Ik vind niet dat je zo tegen mij kunt praten.
• Kun je misschien de tv zachter zetten?

Dit zijn de betreffende woorden: ‘eigenlijk’, ‘een beetje’ en ‘misschien’

Herhaal de zinnen, maar dan zonder die woorden. Dan zijn ze krachtiger.

Je vindt de gratis e-learning module hier.