Home » PreGo! Tip – Agressie bij dementie

PreGo! Tip – Agressie bij dementie

Bij mensen met dementie komt agressie naar zorgverleners of mantelzorgers helaas voor. Die boosheid kan allerlei oorzaken hebben. Het kan voortkomen uit iets als overvraagd worden, pijn, honger of moeite met het uiten van gevoelens.

Zoek naar de oorzaak: soms kan het een eenvoudige reden zijn en voorkomen worden. Een systematische benadering is bijvoorbeeld de ABCs methode. Een handig totaal overzicht daarvan met praktische tips vind je hier:

Agressie kan je soms zien aankomen wanneer iemand bijvoorbeeld harder gaat praten, heftig reageert of sneller ademhaalt. Probeer ook dan toch in contact te komen met de ander. Zorg voor oogcontact op gelijke hoogte, stel gerust of leidt iemand af. Belangrijk is bovendien om na het boze moment het contact snel te herstellen. De ander zal het wellicht snel vergeten zijn, maar voor jou kan dat moeilijker zijn. Richt de aandacht op het hier en nu en doe bijvoorbeeld iets  waarvan je weet dat de ander het leuk of prettig vindt. Een goede tip is om ontspannende muziek op te zetten, een oud liedje te zingen of met lekkere geuren of eten te werken. Mensen met dementie reageren hier vaak positief op. Ook is het fijn positieve herinneringen op te halen. Dit heeft een gunstig effect op de stemming van mensen met dementie. Dat heet reminiscentie.

Een overzicht met tips vind je op deze kaart.

Meer ervaringen, verhalen en uitgebreide tips vind je in onderstaande boeken:

–  Probleemgedrag bij dementie door Ronald Geelen, 2018.

–  Handig bij dementie door Ruud Dirkse en Lenie Vermeer, 2013.

–  Op bezoek bij een dierbare met dementie, Anniek Kramer en Marcelle Mulder, 2016