Home » Oproep pilot BeleidsSpiegel Psychosociale Arbeidsbelasting en Werkdruk

Oproep pilot BeleidsSpiegel Psychosociale Arbeidsbelasting en Werkdruk

Je kent vast de BeleidsSpiegel Fysieke Belasting? Een belangrijk instrument uit de Arbocatalogus waarmee je snel en precies een beeld krijgt van de stand van zaken rond het beleid fysieke belasting in je zorgorganisatie. Het werd ontwikkeld in opdracht van sociale partners in de zorg en Gezond & Zeker heeft dit belangrijke instrument nu ook digitaal beschikbaar gemaakt op www.beleidsspiegel.nl.

Er bleek ook behoefte aan iets vergelijkbaars voor psychosociale arbeidsbelasting, werkdruk/stress, discriminatie & duurzame inzetbaarheid. Daar wordt nu naar gekeken en we zouden het erg op prijs stellen als je daarin mee zou willen denken?

Deze BeleidsSpiegel PSA (dat is nog een werktitel) zou op vergelijkbare wijze als de BeleidsSpiegel Fysieke belasting ontwikkeld moeten worden. Het moet als eenvoudig, laagdrempelig en digitaal instrument beschikbaar komen voor iedereen. De gebruiker moet overzichtelijk feedback krijgen over de eigen resultaten en mogelijke verbeterpunten. Tenslotte moet de gebruiker ook zien hoe aan die verbeterpunten gewerkt kan worden en waar hij of zij dat kan vinden.  

Zeker in deze Corona-tijd kan een online instrument waar je met een groep van mensen ook via bijvoorbeeld Zoom of Teams aan kunt werken een meerwaarde hebben om toch door te kunnen werken aan preventiebeleid.
Heb je tijd en zin om mee te doen en bijv. te reageren op concepten of eigen ideeën aan te dragen? Stuur een mailtje naar info@gezondenzeker.nl.