Home » Gezond & Zeker Innovatiedag – Online Event van start

Gezond & Zeker Innovatiedag – Online Event van start

Vanmorgen om 10:00 is het eerste Online Event van Gezond & Zeker van start gegaan. Maar liefst 500 deelnemers hebben zich ingeschreven voor de online trainingen. Zij kunnen de hele week iedere dag kiezen uit een uitgebreid programma van online trainingen, workshops, webinars en vragenuurtjes.

Vanwege het coronavirus kunnen dit jaar de fysieke Gezond & Zeker Regiodagen en de Gezond & Zeker Innovatiedag helaas niet doorgaan. Maar de Gezond & Zeker thema’s fysieke belasting, agressie en werkbalans zijn nu misschien wel nog relevanter. De coronacrisis laat ons zien dat gezond en voldoende zorg-personeel dat met plezier aan het werk gaat van levensbelang is. Daarom stelt Gezond & Zeker alle online trainingen gratis beschikbaar voor de doelgroep.

Maar liefst 225 mensen hebben zich ingeschreven voor de meerdaagse training ‘Ohjee! Hoe krijg ik ze mee?’.  In deze training leren de deelnemers hoe ze hun collega’s kunnen motiveren om gezond te werken en hoe ze om kunnen gaan met weerstand. Ook de trainingen over werkbalans, plafondsystemen, fysieke belasting, agressie en mentale fitheid zitten helemaal vol.

Zit de training van jouw keuze vol of kun je niet op het moment waarop hij gepland staat? Geen nood! Alle trainingen worden opgenomen en zijn nog een week lang terug te kijken via www.gezondenzekerinnovatiedag.nl.

Gezond & Zeker is een initiatief van de regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus. Kijk op www.regioplus.nl voor meer informatie.