Home » PreGo! Tip – Fysieke belasting en Ergocoaches

Fysieke belasting en Ergocoaches

Een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim en op den duur zelfs arbeidsongeschiktheid in de zorg is fysieke (over)belasting. Je moet hierbij denken aan lichaamshoudingen, bewegingen en de gebruikte spierkracht.

Gezond en Zeker - Blijf inzetbaar - ergocoachesAlle branches in de Nederlandse gezondheidszorg hebben afspraken met programma’s en producten om de fysieke belasting te verminderen en dus het ziekteverzuim terug te dringen. Je vindt ze in de arbocatalogi die voor elke branche afzonderlijk vastgesteld zijn. Maatregelen zo dicht mogelijk bij de bron zijn daarbij het meest effectief en staan centraal in de hele aanpak. Eén van deze maatregelen is de ergocoach. De ergocoach (ook wel bekend als aandachtsvelder fysieke belasting of tilspecialist) houdt de aandacht warm voor het verminderen van fysieke belasting op de werkvloer.

De definitie van een ergocoach

Ergocoaches zijn teamleden die naast hun uitvoerende taken een extra verantwoordelijkheid op zich hebben genomen voor de preventie en vermindering van fysieke belasting. Hierbij gaat de aandacht niet alleen naar tillen of transfers maar ook naar fysieke belasting in bredere zin.

Ergocoaches komen voor op ondersteunende of niet-cliënt gebonden afdelingen en diensten. De naam ’coach’ geeft aan dat het hier gaat om iemand die collega’s ondersteunt, begeleidt en de aandacht voor fysieke belasting warm houdt.

De ergocoach vervult de rol van aanspreekpunt, aanjager én motivator: samen met het team wordt gekeken hoe bepaalde handelingen en werkzaamheden minder belastend kunnen worden gemaakt of voorkomen kunnen worden.

Interesse in achtergrondinformatie voor en over ergocoaches is te lezen in de overzichtelijke pocket.

Download de pocket*

*Let op: PDF – 5Mb

Lees meer over de effectiviteit van ergocoaches in onderstaand artikel.

Download artikel