Home » 7-stappenmethodiek – In 7 stappen naar Duurzame Inzetbaarheid

7-stappenmethodiek – In 7 stappen naar Duurzame Inzetbaarheid

De 7-stappenmethodiek geeft antwoord op de vraag: ‘hoe komen we tot een aanpak voor duurzame inzetbaarheid?’ Het document behandelt per stap de doelen en acties die nodig zijn om ze te bereiken. De 7-stappentrap is een schematische weergave van de methodiek.

De European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions heeft onderzoek gedaan bij 1500 Europese bedrijven, die bekend staan om hun goede duurzame inzetbaarheidsbeleid. Dit onderzoek heeft de basis gevormd voor het stappenplan (Wynne & Clarkin, 1992). Uit dit onderzoek bleek dat de volgende aspecten voor een succesvol beleid van belang zijn:

Behoefteanalyse
Voor het opstellen van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid is het belangrijk dat de behoeften en wensen van medewerkers zijn geanalyseerd, zodat de activiteiten hierop afgestemd worden.

Participatie
Zowel sleutelpersonen van hoog tot laag in de instelling, als medewerkers moeten bij het programma betrokken worden en het programma ondersteunen. Dit is belangrijk om draagvlak voor het beleid te krijgen. Hiervoor wordt vaak een werkgroep in het leven geroepen.

Flexibiliteit
Duurzame inzetbaarheidsprogramma’s zijn geen standaard programma’s en moeten worden afgestemd op de situatie van het bedrijf.

Integratie
In het programma moeten activiteiten opgenomen zijn die zowel gericht zijn op het individu als op de werkomgeving.

Multidisciplinariteit
Meerdere deskundigen moeten worden ingeschakeld om de effectiviteit van het programma te vergroten. Hieronder vallen deskundigen op zowel het gebied van personeelsbeleid, arbeidsomstandigheden en psychologie, als op communicatie en gezondheidszorg.

De methodiek voor het invoeren van beleid Duurzame Inzetbaarheid heeft de vorm van een zeven stappenplan met de volgende stappen:

Stap 1: voorbereiden
Het creëren van draagvlak voor een beleid duurzame inzetbaarheid

Stap 2: structureren
Het opzetten van een projectteam en structuren

Stap 3: analyseren
Het vaststellen van de behoeften

Stap 4: ontwikkelen
Het ontwikkelen en opstellen van plan van aanpak voor beleid duurzame inzetbaarheid

Stap 5: implementeren
Het uitvoeren van het beleid duurzame inzetbaarheid

Stap 6: evalueren
Het uitvoeren van proces- en effectevaluatie

Stap 7: borgen
Het aanpassen en verankeren van het beleid. Op de volgende pagina’s leest u per stap om welke doelen en acties het gaat.

Bekijk het document hieronder om per stap te lezen om welke doelen en acties het gaat.

7 stappen methodiek