Home » PreGo! Tip – Nieuwe Free Learning Valpreventie St. Antonius Ziekenhuis

PreGo! Tip – Nieuwe Free Learning Valpreventie St. Antonius Ziekenhuis

Gemiddeld sterven er bijna dertien mensen per dag door een ongelukkige val (bron: CBS 2018). Dat kan ook jouzelf overkomen tijdens je werk. Blijf dus zelf ook alert.

Maar ouderen en mensen met fysieke problemen vallen vaker en het letsel is veelal ernstiger. Vallen kan allerlei oorzaken hebben. Denk maar aan losliggende kleedjes, bijwerkingen van medicatie of te haastig naar het toilet lopen. Het voorkòmen van vallen is daarom essentieel. Daarom heeft het St. Antonius Zi

 

ekenhuis nu een gratis te volgen, Free Learning module gemaakt; ook voor jou! Aan de hand van praktische teksten, films, 20 vragen en onderbouwde feedback leer je hoe je vallen kunt voorkomen.

Vallen is helaas niet altijd te voorkomen. En iemand die is gevallen en niet gewond is, veilig begeleiden na een val is moeilijk. We gaven al eerder aan hoe je zoiets kunt doen met een opblaasmatras. 

Maar soms kan iemand ook zelf weer opstaan en in de stoel gaan zitten. Hier zie je hoe je dat kunt begeleiden: https://youtu.be/_6VjZmzfuj8   En natuurlijk is er een pagina voor gereserveerd in het geheel vernieuwde GebruiksBoekje dat je kreeg op onze Kennisdag of op een van de regionale dagen. Hier kan je de pdf van die pagina uit het boekje bekijken.