Home » Wendbaar aan het werk

Wendbaar aan het werk

Zijn jouw zorgprofessionals en managers al duurzaam inzetbaar? Bewegen zij mee met de ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen waar jouw organisatie voor staat? Zijn ze gezond en vitaal genoeg om de toenemende complexiteit en werkdruk aan te kunnen? Zijn ze goed opgeleid en toegerust voor hun taken in de toekomst? Hebben zij voldoende vooruitzichten op werk in de toekomst?

In het project ‘Wendbaar aan het werk’ hebben werkgeversverenigingen Transvorm en WGV Zorg en Welzijn in 2017 en 2018 twee complementaire projecten uitgevoerd, in samenwerking met 32 organisaties in Zorg en Welzijn. Deze projecten zijn bedoeld om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de zorg te versterken.

Doel

In het project ‘Werkgevers wendbaar aan het werk’ krijgen organisaties de kans om het duurzaam inzetbaarheidsbeleid vorm te geven binnen hun eigen organisatie. Daardoor ontstaan gezonde en wendbare medewerkers en organisaties die zich gemakkelijk aanpassen aan veranderende omstandigheden. Daarnaast ontstaat er een grotere slagvaardigheid op de arbeidsmarkt bij het aantrekken van nieuwe mensen en het behouden van eigen talent.

In het project ‘Werknemers wendbaar aan het werk’ krijgen werknemers van 16 organisaties de kans om zich te ontwikkelen in het nemen van regie op hun duurzame inzetbaarheid. Via een bottom-up benadering nemen medewerkers zelf het initiatief om te werken aan meer werkplezier, loopbaanontwikkeling en een gezonde leefstijl. Medewerkers worden uitgenodigd om activiteiten te ondernemen die aansluiten bij hun persoonlijke ontwikkelbehoefte.

Wat levert het op?

Het project biedt de organisaties een unieke kans om hun duurzaam inzetbaarheidsbeleid vorm te geven en te implementeren. Bijvoorbeeld:

 • Het ontwikkelen van een gedragen visie en praktisch beleid ten aanzien van duurzame inzetbaarheid, afgestemd op de specifieke situatie en uitdagingen van jouw organisatie.
 • Leidinggevenden die begrijpen wat hun rol is bij het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, en daarnaast vaardig zijn in het motiveren en activeren van hun medewerkers.
 • Deskundige begeleiding, training en coaching van zowel externe adviseurs als van de adviseurs van Transvorm en WGV Zorg en Welzijn.
 • Zicht op concrete resultaten van beleid en interventies, aan de hand van wetenschappelijk onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Wetenschappelijk onderzoek

Het lectoraat HRM van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen voert tijdens de projectperiode een onderzoek uit. Dit onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Welk type medewerkers zijn werkzaam binnen Zorg en Welzijn?
 • Wat verstaan de stakeholders onder goed werkgeverschap, effectief leiderschap en gezonde organisatiecultuur voor duurzame inzetbaarheid?
 • Wat is het effect van effectief leiderschap op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers?
 • Welke interventies passen het beste bij welk type medewerker?
 • Welke HR-activiteiten versterken het effect van de interventies op duurzame inzetbaarheid?

Wat levert het onderzoek de organisaties op?

 • Infographics met resultaten en aanbevelingen op organisatieniveau.
 • Advies over de inzet van interventies.
 • Een praktische handreiking voor HR-professionals over duurzame inzetbaarheid.
 • Benchmark met de deelnemende organisaties. 

Begeleiding door externe adviseur

De externe adviseurs van Wecreate Consulting werken samen met de HR-professionals in de verschillende organisaties aan de introductie en implementatie.

Zij adviseren en begeleiden de HR-professional door middel van ‘voordoen, nadoen en zelf doen’, met het doel om de aanpak op een praktische en handzame manier binnen uw organisatie te implementeren, waardoor de overdracht van kennis en ervaringen op een natuurlijke manier verloopt en borging optimaal is.