Home » Waarom is zelfredzaamheid belangrijk?

Waarom is zelfredzaamheid belangrijk?

In de maatschappij en in de zorg wordt het bevorderen van zelfredzaamheid steeds belangrijker. Dat komt uiteraard omdat er sprake is van dubbele vergrijzing. Verhoudingsgewijs komen er meer en meer oude ouderen. En ouderdom komt nu eenmaal met gebreken. Daarbij ontstaat er een groter tekort aan zorgverleners en zorgverleners zullen gemiddeld ook steeds ouder worden en daardoor kwetsbaarder zijn. Van twee kanten wordt het belang van zelfredzaamheid dus groter.

Gezond en Zeker - Blijf inzetbaar - ZelfredzaamheidAllereerst is het belangrijk om je niet alleen te richten op wat iemand nou precies aan ziekte of aandoening heeft, maar nadrukkelijk ook op de gevolgen daarvan voor het functioneren in het dagelijks leven. Want, het zijn niet zozeer de ziektesymptomen zelf, maar vooral de gevolgen ervan die zo’n impact hebben. Hoogleraar Verpleegkunde Marieke Schuurmans benadrukt dat juist die gevolgen wel vier keer zoveel invloed hebben op de kwaliteit van leven dan de ziektesymptomen zelf. Iemand met MS kan bijvoorbeeld prima functioneren en een goede kwaliteit van leven hebben als alle hulpmiddelen en technische voorzieningen goed geregeld zijn. De MS blijft even erg, maar de kwaliteit van leven kan door de betere zelfredzaamheid wel degelijk goed zijn.

Ga dus uit van een functionele aanpak, van de mo­ge­lijk­he­den op dat vlak en van die dingen die ouderen en cliënten zelf ook in hun leven kunnen en willen in­pas­sen. Bij het ouder worden winnen juist die per­soon­lij­ke keuzes aan belang, maar ook voor jongeren met beperkingen zijn persoonlijke keuzes cruciaal.

Vanuit Gezond & Zeker wordt al langer vanuit zo’n functionele invalshoek gekeken naar ziekte en gezondheid. Het werken met de mobiliteitsklasses is daar een voorbeeld van. Ook dan kijk je niet alleen naar de ziekte of de aandoening die iemand heeft, maar juist naar de gevolgen daarvan.

Er zijn twee gratis e-learningsmodules over dit thema waarmee je je kennis kunt toetsen en vergroten.

E-learning – Zelfredzaamheid

E-learning – Zelfredzaamheidsradar

Op www.zelfredzaamheidsradar.nl vind je meer over zelfredzaamheid en wat jij daar aan kunt doen om je cliënten te ondersteunen bij zelfredzaamheid en zo ook jouw werk lichter en fijner te maken.