Home » Terugblik: Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid verbetert praktijk rond werk en gezondheid

Terugblik: Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid verbetert praktijk rond werk en gezondheid

Krapte op de arbeidsmarkt in een vergrijzende samenleving en een toenemende flexibilisering. Van werkende mensen wordt steeds meer gevraagd, en dan ook nog eens tot op hogere leeftijd. Het verbeteren van hun duurzame inzetbaarheid wordt zo een alsmaar urgenter maatschappelijk vraagstuk.

Breed gedragen

Dit gevoel van urgentie was al voelbaar gedurende het ZonMw-programma Arbeidsparticipatie en Gezondheid (2009-2015). In opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidieerde dit programma onderzoek om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. Toen het programma startte, was dat een nieuw begrip. Inmiddels wordt duurzame inzetbaarheid breed gedragen en omarmd door werkgevers en professionals op dit terrein. Dit blijkt wel uit de artikelen in deze publicatie, waarin we terugkeren bij enkele projecten uit het programma. Wat is er intussen gebeurd met de kennis die is ontwikkeld? En hoe worden producten die eruit voortkomen ingezet om de urgente vraagstukken van nu te helpen oplossen?

Goede voorbeelden

In het eerste artikel vertelt Evelien Brouwers (Tranzo) over de manier waarop steeds meer bedrijfsartsen mensen met psychische problemen begeleiden. Ze maakt duidelijk dat arbeidsorganisaties daarmee veel kunnen winnen. Tessa Kouwenhoven (Erasmus MC) en Philip Blom (Scania) schetsen een preventieve aanpak die oudere werknemers met een fysiek zwaar beroep helpt gezond te leven. Marly Simons (De Zorggroep) en Ina van Haeff (Zorg aan Zet) laten zien hoe je werknemers in de zorg op een gezonde en plezierige manier aan je organisatie kunt blijven binden.

Hoe verder?

Het is duidelijk dat het bewustzijn groeit: gezondheid en duurzame inzetbaarheid zijn van groot belang, voor werkenden én voor werkgevers. Steeds meer arbeidsorganisaties willen daarvoor effectieve interventies inzetten. Het praktijkgerichte onderzoek dat we hier presenteren – samen met de praktische informatie voor HR-professionals, bedrijfsartsen en werkgevers – kan veel bijdragen aan de zorg voor de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkenden. In het afsluitende artikel vertellen Fleur Boulogne en Femke Reijenga (ZonMw) over de geleerde lessen en het vervolg van praktijkgericht onderzoek.

Lees volledig artikel