Home ยป Stappenplan bij doxing

Wat te doen bij doxing?

Agressie tegen hulpverleners is helaas een structureel maatschappelijk probleem. Een relatief nieuw fenomeen op dat gebied is doxing. Dat is het (digitaal) aanbieden of verspreiden van identificerende persoonsgegevens, met de intentie om je bang te maken, ernstige overlast aan te (laten) doen of je in je beroep ernstig te (laten) hinderen.

 

Doxing is strafbaar
Gelukkig is per 1 januari 2024 de Wet strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden ingegaan. Doxing is nu een strafbaar feit waarvoor je aangifte kunt doen.

De impact van doxing op jou of je thuisfront kan groot zijn. Daarom is het van groot belang dat zorg- en welzijnsprofessionals de juiste preventie, zorg en nazorg wordt aangeboden door de werkgever.

Handelingskader
Ter ondersteuning van dat veilig werkgeverschap heeft de Taskforce ‘Onze hulpverleners veilig’ een handelingskader doxing voor werkgevers en werknemers laten ontwikkelen. Dat helpt bij het ontwikkelen van een meer eenduidige aanpak bij een nieuw geval van doxing.

Bekijk het handelingskader hier.