Home » Samenwerken aan duurzame inzetbaarheid

Samenwerken aan duurzame inzetbaarheid

Verschillende werkgevers, CNV Zorg en Welzijn en ZorgZijn Werkt slaan de handen ineen om regionaal extra in te zetten op duurzame inzetbaarheid. Dit doen zij met de extra ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds, waarbij het mogelijk wordt gemaakt om verschillende pilots op te zetten en de ervaringen regionaal te delen.

Het project richt zich op het regionaal versterken en verdiepen van duurzame inzetbaarheid in zorg en welzijn. De focus ligt hierbij op de regio Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord. De betrokken werkgevers gaan aan de slag met pilots binnen de eigen organisatie op diverse thema’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De onderwerpen die aandacht krijgen zijn: vitaliteit van medewerkers, omgaan met grensoverschrijdend gedrag van cliënten en het omgaan met werkdruk en -stress. De werkgevers focussen zich zowel op goed werkgeverschap als op goed werknemerschap.

Lees verder