Home » RadarDagen; van Toetsen naar Trainen

RadarDagen; van Toetsen naar Trainen

Sommige instellingen organiseren Radardagen. Medewerkers kunnen op zo’n dag(deel), met de informatie uit een tevoren door henzelf ingevulde RisicoRadar, kiezen uit allerlei hele korte workshops.  Afhankelijk van wat er uit jouw RisicoRadar is gekomen, ga je naar een korte workshop over bijvoorbeeld microvezels bij het schoonmaken, over het instellen van je pc werkplek of over het tillen van een cliënt. Zo krijg je een hele carrousel van workshops waar je op maat jezelf slim en snel kunt scholen.

Dragen - Gezond en Zeker - BlijfinzetbaarAls ErgoCoach wil je weten of het werk dat jij en je collega’s doen ergonomisch en gezond is. De RisicoRadar of ook wel RugRadar kan je bij die toetsing helpen. Medewerkers kunnen daarmee zelf hun eigen werk beoordelen op fysieke overbelasting. Moet ik te veel tillen, staan, reiken of duwen? Het is belangrijk dat medewerkers die toetsing ook zélf doen, omdat ze zich daardoor bewust worden van de knelpunten in hun eigen werk. En die bewustwording is de eerste belangrijke, maar vaak ook de moeilijkste, stap naar een echte oplossing. Meestal wordt de Rug- of RisicoRadar gebruikt voor medewerkers van ondersteunende diensten, maar ook voor zorgafdelingen met medewerkers die wat minder direct cliëntencontact hebben kan het een handig instrument zijn.

De Rug- of RisicoRadar houdt het midden tussen een checklist en een dagboekje. De medewerker kan zelf aan de hand van de Praktijkrichtlijnen nagaan of:

  • er sprake is van een risicovolle activiteit,
  • het knelpunt wel of niet urgent is,
  • hij het zelf als een knelpunt ervaart,
  • hij verbetermogelijkheden ziet.

De Rug- of RisicoRadar kan zowel op individueel als op groeps- of disciplineniveau, bijvoorbeeld de keuken, schoonmaak, technische dienst, etc. worden ingevuld. Dat is handig omdat de groep medewerkers met niet-cliëntgebonden functies vaak een bonte verzameling is. Het heeft dan niet zoveel zin om de Rug- of RisicoRadars door alle medewerkers te laten invullen en ze vervolgens op één hoop te gooien. Je zult dan zien dat iets als ‘lang zitten’ door vrijwel niemand als probleem wordt ervaren. Wanneer je echter de receptiemedewerkers uit deze groep haalt, zie je dat het vele onafgebroken zitten, daar wel als knelpunt kan worden ervaren.

Er zijn speciale ‘Radarkaarten’ waarop de resultaten per individu of per groep grafisch inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Die Radarkaarten zijn ook digitaal beschikbaar. Dit is een eenvoudig bestand met een radargafiek erin die zich vanzelf vult met rode en oranje lijnen. Op zo’n radar ziet ook iemand die niet zo goed is met cijfers, direct wat er aan de hand is en waar de grootste knelpunten zitten. Op de RadarDag kan je dan een of meerdere workshops daarover volgen.

Radargrafiek - Gezond en Zeker - Blijfinzetbaar

Download de Radarkaarten