Home » PreGo! Tip – Keuzehulp Steunkousen aan- en uittrekhulpen.

PreGo! Tip – Keuzehulp Steunkousen aan- en uittrekhulpen.

Je kent ongetwijfeld de Praktijkrichtlijn Fysieke Belasting voor het aan- en uitrekken van steunkousen:  bij drukklasse twee of hoger moet er een hulpmiddel worden gebruikt. Deze afspraak is gemaakt door de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en is vastgelegd in de Arbocatalogi van de diverse zorgbranches.

Onderzoek naar de krachten die nodig zijn bij het aan- en uittrekken van steunkousen laat namelijk zien dat de belasting van vooral de vingers en de polsen te hoog is als er geen hulpmiddel wordt gebruikt. Bijkomend voordeel van het gebruik van een hulpmiddel is dat er minder kans is op schade aan de huid en de kous, mits gelijkmatig aangebracht.  Ook zou een geschikt hulpmiddel de therapietrouw en de kwaliteit van leven bevorderen: meer autonomie om zelf te bepalen wanneer de kousen aan en uit getrokken worden en soms dat ook weer zelf kunnen.

De laatste jaren zijn er veel soorten steunkous aan- en uittrekkers ontwikkeld en op de markt gebracht. Dat biedt heel veel mogelijkheden, maar het wordt ook steeds lastiger om te bepalen welke hulpmiddel in welke situatie het handigste is. Daarom werd de ‘Keuzehulp Steunkousen aan- en uittrekkers’ opgesteld.  De Keuzehulp stelt een vijftal vragen en op basis daarvan wordt er een of meerdere van ongeveer 30 hulpmiddelen geadviseerd. De vragen gaan over het nut van de steunkous, het type steunkous (open teen, gesloten teen, panty?), het doel (aantrekken en/of uitrekken?) en in hoeverre de drager van de steunkous de kous zelf aan en uit wil en kan trekken. Voor dat laatste is het van belang de armhandfunctie en -kracht te weten, en daarbij ook of de drager kan reiken tot de teen of kuit.

 Wil je weten wat hulpmiddelen met illustere namen als bij voorbeeld de Steve+, HandyLegs, Easy Slide, Ort.O.Mate, Medi Butler Off, het EZ Steunkouspistool etc. voor jou, mantelzorger en cliënt kan doen kijk dan bij Scouters.