Home » Onderzoek: klachten bewegingsapparaat zorgverleners gezamenlijke verantwoordelijkheid opleiding én zorgorganisaties.

Onderzoek: klachten bewegingsapparaat zorgverleners gezamenlijke verantwoordelijkheid opleiding én zorgorganisaties.

Er is een groot tekort aan verpleegkundigen en dat tekort wordt alleen maar groter. Daarom moeten we aan de ene kant verpleegkundigen opleiden, maar aan de andere kant moeten we gediplomeerden ook behouden. Anders is het dweilen met de kraan open.

Om hier wat aan te kunnen doen is kennis nodig. Daarom is een groep derdejaars verpleegkunde studenten binnen de bachelor Verpleegkunde (Hogeschool Rotterdam) tweeënhalf jaar gevolgd. Dan blijkt onder andere dat klachten aan het bewegingsapparaat bij deze groep al veel voorkomen. De klachten leiden niet direct tot uitval tijdens de opleiding, maar dragen wel bij aan uitval aan het begin van de carrière. 

Naast de klachten aan het bewegingsapparaat spelen nog meer factoren een rol bij het daadwerkelijk uitvallen na diplomering: gebrek aan uitdaging, gebrek aan passie, gebrek aan competentiegevoel, gebrek aan werktevredenheid wegens hoge werkdruk, gebrek aan werkvermogen vanwege niet-werk gerelateerde gezondheidsklachten en een gebrek aan saamhorigheidsgevoel binnen het team.

Volgens de onderzoekers is het van belang dat de studenten al tijdens de opleiding bewust worden gemaakt van de mogelijke risico’s die zij lopen op het ontwikkelen van fysieke gezondheidsklachten en hoe ze dat kunnen voorkomen. Die verantwoordelijkheid ligt echter niet alleen bij de opleiding, ook zorgorganisaties waar de verpleegkundigen werkzaam worden, zouden hun steentje moeten bijdragen. De onderzoekers stellen daarom ‘een student monitor feedback systeem, gericht op de eigen fysieke en mentale gezondheid met informatie waar een student met klachten naar toe kan’ voor, om bij te dragen aan bewustwording ten aanzien van klachten aan het bewegingsapparaat, de eigen weerbaarheid en het nemen van regie over de eigen gezondheid.

Klik hier voor meer informatie.