Home » Nieuw! GoedGebruik Hulpmiddelen Website

Nieuwe GoedGebruik Hulpmiddelen Website

Met meer dan 200 instructiefilms over gezond in werken in de zorg en een nieuw ontwerp heeft Gezond & Zeker de website GoedGebruik weer helemaal up to date gemaakt. Nu het verzuim alarmerend stijgt, is duurzame inzetbaarheid een voorwaarde om ons zorgstelsel draaiende te houden. GoedGebruik en Gezond & Zeker proberen hieraan bij te dragen met praktische informatie over hoe klachten aan de rug-,nek en schouders voorkomen kunnen worden.

Alle instructiefilms en aanvullende informatie op www.goedgebruik.nl is conform de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting, zoals ze zijn afgesproken door de sociale partners in de zorg. Die geven immer precies wanneer fysieke belasting verandert in overbelasting. Soms betekent dat er een hulpmiddel gebruikt moet worden, soms is dat niet nodig. Dat hangt van de Mobiliteitsklasse (A-E) van de cliënt af. En daarmee dus ook met de mate waarin de cliënt zelfredzaamheid kan zijn. In alle gevallen is het essentieel de techniek correct uit te voeren. De films op GoedGebruik laten dat precies zien.

De informatie op de website sluit aan bij het eerder bij Gezond & Zeker uitgegeven GebruiksBoekje. Het is zelfs zo dat je via de website bij de meeste technieken een pdf uit het GebruiksBoekje kunt downloaden. En bij elke techniek kun je ook QR code downloaden. Dat is een soort vierkante streepjescode. Als je die met je telefoon scant dan opent zich een GoedGebruik filmpje. Steeds meer zorgorganisatie en leveranciers plakken die QR codes op hun transferhulpmiddelen, zodat je direct het goede GoedGebruik instructiefilmpje bij de hand hebt. Dat is handig voor zorgverleners, maar natuurlijk ook voor cliënten, vrijwilligers of mantelzorgers.

Het leren op afstand via de GoedGebruik instructiefilms lijkt te voorzien in een enorme behoefte. Bij elkaar zijn de films meer dan 10 miljoen keer op YouTube bekeken. Dat komt ook omdat de films vaak ‘blended’ worden ingezet bij het opleiden en trainen van zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers. ‘Blended learning’ is een combinatie van een echte training aan het bed (dat kan ‘on the job’ zijn, of in een trainingsruimte), het leren uit een boek en het online leren. Daarom zien we de GoedGebruik films ook weer terug in de e-learning die Gezond & Zeker en Free Learning gratis aanbieden via hun websites.

De vernieuwing van GoedGebruik is mogelijk gemaakt door Gezond & Zeker en RegioPlus, het samenwerkingsverband van de veertien regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn.