Home » Nieuw! De BeleidsSpiegel Psychosociale ArbeidsBelasting

Nieuw! De BeleidsSpiegel Psychosociale ArbeidsBelasting

Je kent vast de BeleidsSpiegel fysieke belasting wel. We hebben hier goed nieuws over! Deze is namelijk uitgebreid met een nieuwe variant: de BeleidsSpiegel psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dit is een checklist die je helpt om het beleid PSA in jouw organisatie in kaart te brengen en te spiegelen aan de landelijke afspraken.

Wat is PSA? 
Het begrip psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is in artikel 1 van de Arbowet gedefinieerd. Onder PSA vallen alle factoren die op het werk stress kunnen veroorzaken. Te denken valt aan agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en werkdruk. Maar liefst een derde van het langdurend verzuim in de zorg heeft geheel of deels een psychische of psychosociale oorzaak: vaak gaat het dan om een te hoge psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Een digitale checklist
De BeleidsSpiegel PSA is eigenlijk een digitale checklist. In het ideale geval kun je alle vragen van deze checklist met ‘ja’ beantwoorden. Zo niet, dan geeft deze online BeleidsSpiegel tips over hoe je de situatie kunt verbeteren. Het kan zijn dat er dan verwezen wordt naar de Arbo-catalogus van jouw branche, maar ook verwijzingen naar andere handige plaatsen en tips, zoals naar de website van Gezond & Zeker zijn mogelijk.

Een compleet overzicht
Aan het eind van de checklist krijg je een totaaloverzicht van uw scores te zien en kun je een pdf laten maken van jouw gegevens die je kunt opslaan. Dit document kun je intern gebruiken voor bijv. een beleidsplan en natuurlijk voor later om te zien of en zo ja, op welke punten er vooruitgang is geboekt. Let op: om privacy redenen slaat deze website jouw gegevens niet op: dus zorg dat je de pdf ook daadwerkelijk opslaat.

Wanneer vul je de BeleidsSpiegel in?
De BeleidsSpiegel PSA kan je helpen als verdiepingsslag van de RI&E. Het invullen, en zeker het samen met elkaar invullen, kan ook bepaalde blinde blekken in je beleid zichtbaar maken. Ook als je misschien denkt dat alles al goed loopt! Mocht blijken dat er in jouw organisatie geen sprake is van overbelasting en/of van een uitstekend beleid op dit gebied, dan kost het invullen van de BeleidsSpiegel weinig tijd en ben je ook zo klaar! Als je PSA-beleid, je organisatie, of je cliëntenbestand verandert, zal je de BeleidsSpiegel PSA in principe moeten actualiseren. Een handige vuistregel is om de BeleidsSpiegel één keer per jaar opnieuw in te vullen.

Een initiatief van RegioPlus

De BeleidsSpiegel PSA is vanaf nu gratis te gebruiken via www.beleidsspiegel.nl Het is een initiatief van de werkgeversorganisaties zorg en welzijn, verenigd in RegioPlus. Heb je vragen of opmerkingen over de BeleidsSpiegels fysieke belasting of PSA? Mail dan naar info@gezondenzeker.nl.