Home » Nieuw! Beleidsrichtlijn voor psychosociale ondersteuning na ingrijpende gebeurtenissen

Nieuw! Beleidsrichtlijn voor psychosociale ondersteuning na ingrijpende gebeurtenissen

Uit onderzoek blijkt dat steun na ingrijpende gebeurtenissen op de werkvloer heel belangrijk is. Psychosociale ondersteuning kan klachten na een ingrijpende gebeurtenis zelfs zowel voorkomen als verhelpen! Op dit moment is deze ondersteuning nog niet bij alle zorg- en welzijnsorganisaties optimaal en bestaat er ook nog geen richtlijn voor. Daarom ontwikkelt ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum hier een speciale beleidsrichtlijn voor.

ARQ ontwikkelde al eerder vergelijkbare richtlijnen, bijvoorbeeld voor de Politie, Brandweer en Defensie. Deze nieuwe richtlijn voor zorg en welzijn heeft als doel om de vitaliteit en werkplezier van professionals te vergroten en gezondheidsklachten en werkuitval als gevolg van stress zoveel mogelijk te voorkomen. Aan de beleidslijn werkten onder andere de Nederlandse GGZ, V&VN, FMS, NFU, NVZ, ActiZ, VGN, LHV, De Jonge Dokter, De Jonge Specialist, De Geneeskundestudent, LOOV, MBO raad, NVAB, LVMP, Defensie, VWS, IGJ en De Nederlandse Arbeidsinspectie. Echt een richtlijn voor en door de sector dus!  

De beleidsrichtlijn wordt eind 2022 gepubliceerd. Gezond & Zeker wil deze richtlijn ook verwerken in onze tools. Hij wordt bijvoorbeeld meegenomen in de BeleidsSpiegel PSA en de aankomende nieuwe e-learning module over klachten naar aanleiding van de corona-periode bij zorg- en welzijnsprofessionals. Kijk op www.richtlijnzorgprofessionals.nl voor meer informatie.