Home » Inspiratieboekje ‘Aan de slag met duurzame inzetbaarheid in Zorg en Welzijn’

Inspiratieboekje ‘Aan de slag met duurzame inzetbaarheid in Zorg en Welzijn’

Hoe kunnen werkgevers en werknemers er sámen voor zorgen dat medewerkers in zorg en welzijn met plezier en in goede gezondheid hun pensioengerechtigde leeftijd halen? Deze vraag stond centraal bij het ESF-project Wendbaar aan het werk.

Een vraagstuk dat zeker nu relevant is, gezien de oplopende tekorten op de arbeidsmarkt. In de afgelopen periode zijn 26 organisaties in Noord-Brabant en Oost-Nederland intensief met dit vraagstuk aan de slag
gegaan. Deze 26 organisaties vertellen in dit boekje hoe ze het project hebben opgepakt en uitgevoerd. Stuk voor stuk interessante ervaringen die zij graag willen delen!

Inspiratieboekje