Home » Hoge scores voor Gezond & Zeker

Hoge scores voor Gezond & Zeker

De abonnees van de Gezond & Zeker nieuwsbrief hebben grote waardering voor het gelijknamige programma, dat zich richt op duurzame inzetbaarheid van medewerkers in zorg en welzijn. Dit blijkt uit een uitgebreid onderzoek in opdracht RegioPlus. Maar liefst 80% van de respondenten maakt gebruik van één of meerdere producten/tools, die met gemiddeld een 8 gewaardeerd worden. Meer dan 60% geeft aan door Gezond & Zeker beter in staat te zijn om zijn/haar rol te vervullen.

Gezond & Zeker wordt al sinds 2005 gecoördineerd door RegioPlus. Via een online platform wordt de meest recente wetenschappelijke kennis rondom de thema’s fysieke belasting, agressie en werkbalans beschikbaar gemaakt voor zorg- en welzijnsprofessionals. Door middel van verschillende digitale tools zoals e-learning modules, de BeleidsSpiegel, de Leerstand en GoedGebruik video’s krijgen de deelnemers praktische tips waar ze direct mee aan de slag kunnen.

Het onderzoek naar de waardering van Gezond & Zeker is uitgevoerd door Bureau Bartels. Maar liefst 763 abonnees van de Gezond & Zeker nieuwsbrief vulden de online vragenlijst in. Op basis hiervan zijn daarna verdiepende telefonische interviews gedaan. De resultaten zijn ronduit positief te noemen. Niet alleen blijkt uit het onderzoek dat de bekendheid en het gebruik van de Gezond & Zeker tools onder de respondenten heel hoog ligt, maar dat ook zij de inhoud zeer goed waarderen.

100% van de gebruikers ervaart één of meerdere effecten naar aanleiding van hun gebruik van of deelname aan Gezond & Zeker. Zo geeft 59% aan dat zij nieuwe kennis hebben opgedaan en heeft 56% bestaande kennis verdiept. 68% geeft aan dat hij/zij dankzij Gezond & Zeker meer bewustzijn heeft over veilig en gezond werken. Respondenten geven daarnaast aan dat zij via Gezond & Zeker informatie aangereikt krijgen die voor hen via andere kanalen niet eenvoudig toegankelijk is.

Het onderzoek keek ook naar de waardering voor de individuele tools van Gezond & Zeker Ook deze scoren relatief gezien erg hoog. De E-learning modules (de tool die door Gezond & Zeker website bezoekers het meest gebruikt worden), scoren gemiddeld een 8. Hetzelfde geldt voor de PreGo! Tips, de BeleidsSpiegel scoort zelfs gemiddeld een 8,1. Ook de Gezond & Zeker evenementen worden hoog gewaardeerd, de landelijke Innovatiedag met een 7,6 en de Gezond & Zeker Regiodagen met een 7,9.

Bekijk hier de factsheet van het onderzoek.

Gezond & Zeker is een activiteit van de 13 regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus. Kijk op www.gezondenzeker.nl of www.regioplus.nl voor meer informatie.