Home » Gezond & Zeker komt naar jouw regio!

Gezond & Zeker komt naar jouw regio!

Op 27 juni wordt er voor het eerst een Gezond & Zeker Regiodag georganiseerd. De regio’s Limburg en Brabant hebben de primeur! Alle regionale ergocoaches, veiligheidscoaches, leidinggevenden en P&O en ARBO-professionals zijn hiervoor uitgenodigd.

Deze dag staat in het teken van het ontwikkelen en delen van kennis over het terugdringen en voorkomen van verzuim onder zorg- en welzijnsmedewerkers. De Regiodag vindt plaats in het Parktheater in Eindhoven. Als bezoeker van de Gezond & Zeker Regiodag kun je een keuze maken uit 8 verschillende workshops die in twee rondes tijdens het programma worden gegeven.

Thema’s die aan bod komen in de workshops zijn o.a. werkdruk, mentale en fysieke belasting, innovatie en mantelzorg. Op de speciaal ingerichte Hulpmiddelenmarkt presenteren bedrijven en organisaties uit de regionale sector zich. Bezoekers kunnen demonstraties bijwonen, informatie inwinnen en producten uitproberen. We eindigen de dag met theater, muziek en humor. Een optreden van Arianda Schepens met Hebbes Theater. Voor deze voorstelling nodigen we jou en je manager graag uit.

Kijk op www.gezondenzekerregiodag.nl voor het volledige workshopprogramma, alle informatie en het inschrijfformulier. De komende tijd zullen er meer Gezond & Zeker Regiodagen worden georganiseerd. Houd onze website en nieuwsbrief hiervoor goed in de gaten!