Home » ‘De juiste mensen op de juiste plek’

‘De juiste mensen op de juiste plek’

De meeste zorgverleners werken met hart en ziel voor cliënten in een omgeving waarin veiligheid en onderling vertrouwen belangrijke voorwaarden zijn om veilige zorg te kunnen bieden. Zorgverleners zijn naast medewerkers ook ambassadeurs van de organisatie; wanneer een collega over de schreef gaat richting cliënten zijn cliënten niet het enige slachtoffer. Wangedrag heeft namelijk ook invloed op het imago van de organisatie en haar personeelsleden. Daarnaast is de maatschappelijke impact groot. Het Waarschuwingsregister is een handige tool die bijdraagt aan het vertrouwen tussen zorgverleners en cliënten en zorgt voor een prettige werksfeer. Peter van der Heiden en Carla Bijl van de ondernemingsraad van Pameijer vertellen in een interview over het belang van het Waarschuwingsregister.

Hoe kijken jullie in algemene zin vanuit het perspectief van een ondernemingsraad naar het Waarschuwingsregister?

‘Positief. Een ondernemingsraad staat voor de belangen van de werknemers en goed werkgeverschap richting het personeel. Hierbij hoort het binnenhalen van goede en betrouwbare collega’s. Het Waarschuwingsregister helpt om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. En natuurlijk ook om cliënten te beschermen tegen zorgverleners die al een keer over de schreef zijn gegaan. Er zijn meerdere aspecten die je met het Waarschuwingsregister kunt voorkomen.’

Jullie zijn heel positief, waren er ook andere (tegen-) geluiden binnen de OR?

 ‘Eigenlijk was de hele OR positief. Het spreekt eigenlijk voor zich. Het register is niet voor niets in het leven geroepen, het voorziet echt in een behoefte. Het helpt dat er ook mensen uit het werkveld in de OR zitten die zelf dingen hebben meegemaakt. Daarom vinden wij het belangrijk om goed bij te houden welke medewerkers wegens grensoverschrijdend gedrag zijn of worden ontslagen.’

Zijn er nog wel extra waarborgen gesteld vanuit de OR? Met andere woorden: welke eisen zijn aan deelname gesteld?

‘Privacy speelt altijd een rol, dat moet goed geregeld zijn.  Daarnaast mag een medewerker alleen geregistreerd worden als kan worden aangetoond dat hij daadwerkelijk grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. Verder vond de OR het ook belangrijk dat iemand niet voor de rest van z’n leven op de lijst wordt geplaatst. Het moet niet zo zijn dat mensen opzettelijk beschadigd worden.’

Hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat dat geborgd is binnen de organisatie?

‘Wij hebben drie dingen gedaan. Het protocol van het Waarschuwingsregister is geïmplementeerd. Daarnaast is er een heldere werving en selectie procedure en tot slot een protocol met betrekking tot disciplinaire en arbeidsrechtelijke maatregelen. Hierdoor zijn de te volgen stappen voordat iemand geregistreerd mag worden helder.’

Zouden jullie deelname aan het Waarschuwingsregister aanbevelen bij je collega OR-organisaties? Waarom wel/niet?

‘Ja zeker, sterker nog we gaan het bespreken tijdens het volgende Provinciaal Overleg Ondernemingsraden. In dit overleg zitten ondernemingsraden vanuit verschillende branches in de regio. Waarom? Omdat wij er last van hebben wanneer zij iemand wegens wangedrag ontslaan zonder dat dit in het Waarschuwingsregister terecht komt. Als die persoon dan bij ons komt solliciteren en wij in het Waarschuwingsregister kijken dan krijgen wij daar geen melding van. Maar eigenlijk gaat het natuurlijk om het beschermen van onze cliënten. Die hebben recht op een veilige zorgrelatie. Het Waarschuwingsregister kan hier een belangrijke rol bij spelen doordat organisaties samenwerken. Het is wel van belang om goed uitleg te geven over hoe goed de privacy en zorgvuldigheid gewaarborgd is. Onder welke voorwaarden medewerkers geregistreerd morgen worden. Daarnaast is het ook van belang om te vermelden wie toegang hebben tot het Waarschuwingsregister, met naam en toenaam. En tot slot welke stappen je zet om aan te kunnen sluiten en wat het effect is van deelname.’

Hebben jullie nog een laatste tip?

‘Zorg ervoor dat je je eigen werving en selectie procedure goed op orde hebt!’