Home » Geen categorie » Events » Strategische kennis – inspiratiegesprek ‘Inzetbaarheid en vitale medewerkers. Ook met mantelzorgtaken in de privésfeer’

Strategische kennis – inspiratiegesprek ‘Inzetbaarheid en vitale medewerkers. Ook met mantelzorgtaken in de privésfeer’

Een op de drie zorgmedewerkers is mantelzorger’, ‘mantelzorg maakt vaker ziek’ en ‘43% van alle mantelzorgers in zorgorganisaties is tussen de 46 en 55 jaar’. Dit zijn enkele conclusies uit het onderzoek ‘Gezond werken in de zorg’ door IZZ en de Erasmus Universiteit waar 11.000 zorgmedewerkers aan mee deden.

Door de tekorten in de zorg is juist de inzet van alle medewerkers hard nodig en wordt het investeren in huidige medewerkers die hun werk combineren met mantelzorgtaken een noodzaak. Dit verlaagd de kans op uitval, minder functioneren en minder uren willen werken. De conclusie samen met de vergrijzing, arbeidsmarktkrapte, ontgroening en terugdringing van het ziekteverzuim geven de combinatie werk en mantelzorg een zakelijke rechtvaardiging. Maar hoe pakt u dat nu in uw organisatie aan? Hoe kunt u mantelzorg heel concreet, praktisch en eenvoudig integreren in uw strategisch HR-beleid?

Om u te inspireren en inzicht te geven  welke impact mantelzorg op uw organisatie en medewerkers heeft en wat u actief hierin kunt doen, biedt WGV Zorg en Welzijn u een strategisch kennis-inspiratiegesprek met Jong en Veer aan.

Resultaat
Aan het eind van het gesprek is duidelijk wat het belang en de zakelijke rechtvaardiging (business case) is om mantelzorg actief en expliciet te benoemen in het HR/Vitaliteitsbeleid van de organisatie. Er zijn concrete tools en handvatten inzichtelijk gemaakt en het is helder wat de organisatie zelf kan doen om te werken aan een mantelzorgvriendelijk werkklimaat en welke activiteiten daarbij uitgevoerd kunnen worden.

Interesse?

Meld je aan!