Home » Geen categorie » Events » Regie op eigen loopbaan

Regie op eigen loopbaan

“Hoe kun jij de regie op jouw loopbaan nemen?”
Dit traject bestaat uit 2 bijeenkomsten van 4 uur. De groepsgrootte is 8 deelnemers.

De eerste bijeenkomst
De eerste bijeenkomst is gericht op bewustwording en praktische handvatten om de regie op jouw loopbaan te nemen. Twee weken voor de bijeenkomst krijg je twee opdrachten gemaild als voorbereiding: een waarden onderzoek en een kwaliteiten onderzoek. Tijdens de bijeenkomst ga jij met deze en andere opdrachten aan de slag.
Deze bijeenkomst staat in het teken van bewust worden en inspiratie voelen door:

Wat komt aan de orde?
Jezelf en elkaar te leren kennen via de kracht van individuele waarden.
Weten waar jij nu staat op jouw loopbaanpad, o.a. gerelateerd aan de loopbaanfasen.
Aandacht voor echte kerntalenten en de kracht van een constructieve mindset.
Veronderstellingen en aannames over jezelf en over jouw mogelijkheden in relatie met de huidige arbeidsmarkt opnieuw en realistisch belichten.
Je gaat naar huis met een actieplan voor de komende weken.

De tweede bijeenkomst
Deze vindt in principe 2 tot 3 weken na de eerste bijeenkomst plaats. Het door jou geformuleerde actieplan en twee andere opdrachten vormen het huiswerk voor de tweede bijeenkomst. Dit “huiswerk” past bij het principe: leren door te doen en te ervaren! Deze tweede bijeenkomst staat in het teken van presteren en reflecteren. Tijdens deze bijeenkomst wordt aan de hand van de (huiswerk)opdrachten inclusief een wandeling een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld.

Interesse?

Meld je aan