Home » Events » Netwerkbijeenkomst ‘Kwaliteitscirkel HR’

Netwerkbijeenkomst ‘Kwaliteitscirkel HR’

ViaZorg organiseert ongeveer één keer per kwartaal de ‘Kwaliteitscirkel HR’, gericht op HR brede casuïstiek en onderwerpen. Gezamenlijk wordt bepaald aan welke casus op de werkplek of onderwerp aandacht wordt besteed. Met elkaar wordt het probleem besproken, geanalyseerd en opgelost.

De doelstelling van de Kwaliteitscirkel is het bereiken van een kwaliteitsverbetering. Dit komt tot stand door het uitwisselen van meningen en ervaringen over het werk, over de eigen rol en over de maatschappelijke context. Daarnaast is het belangrijk kennis, inzichten en vaardigheden te vergroten om de eigen werksituatie positief te beïnvloeden. De Kwaliteitscirkel moet inspiratie en nieuwe energie creëren en professioneel gedrag bevorderen.

Meer informatie