Home » Geen categorie » Events » Netwerkbijeenkomst ARBO en Fysieke belasting

Netwerkbijeenkomst ARBO en Fysieke belasting

Transvorm biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbo-coördinatoren en ergocoach-ccoördinatoren. Het netwerk ARBO en fysieke belasting is voor functionarissen die zich bezig houden met arbo-onderwerpen en aandacht hebben voor het terugdringen van fysieke belasting in de praktijk.

Transvorm organiseert drie keer per jaar een themabijeenkomst waarbij het delen van kennis en het onderling netwerken centraal staan. Presentaties en workshops worden zowel intern als extern verzorgd in overleg met de netwerkleden. Tussendoor wisselen we kennis uit in een digitale community. In 2018 is het hoofdthema levensbestendig werken.

Wil je meer informatie over de netwerken dan kun je contact opnemen met Nicole van Kuijk, projectmedewerker Transvorm (n.vankuijk@transvorm.org)