Home » Geen categorie » Events » Netwerk Mobiliteit

Netwerk Mobiliteit

Het Netwerk Mobiliteit is eind 2014 gestart vanuit een vraag van een aantal zorg- en welzijnsorganisaties. Het netwerk bestaat uit 11 mobiliteitsadviseurs van Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties die in een vaste samenstelling bijeen komen. Onderling worden kennis, methodieken en instrumenten uitgewisseld. Verder wordt stilgestaan bij de positie van het mobiliteitscentrum binnen de organisatie, een sociaal plan versus sociaal kader en het functieprofiel van de mobiliteitsadviseur. Ook kan er onderling afstemming plaatsvinden over (boventallige) kandidaten.

Frequentie
De deelnemers uit het Netwerk Mobiliteit komen drie keer per jaar bij elkaar. De agenda en de thema’s worden door de deelnemers zelf bepaald. ViaZorg faciliteert dit netwerk.

Meer informatie