Home » Fysieke belasting » Events » MeetUp fysieke belasting

MeetUp fysieke belasting

Het arbeidsmarktfonds A+O VVT organiseert op 18 oktober en op 7 en 21 november de ‘MeetUp fysieke belasting’. Daarin staat centraal het delen van kennis over het effectief invoeren – en houden- van ergonomiebeleid en de recente ontwikkelingen op dit gebied. Het blijft in toenemende mate noodzakelijk om zorgverleners vitaal te houden. De aanpak van fysieke belasting is en blijft een belangrijk onderdeel van uw verzuimaanpak.

Het onderwerp ‘Fysieke belasting’ heeft al enkele decennia de aandacht van sociale partners in de VVT. Uit de landelijke monitoring in de VVT blijkt dat dit beleid ook effectief is. Zo is de blootstelling van zorgverleners aan fysieke overbelasting systematisch gedaald al is in de laatste monitoring sprake van een stabilisatie en op enkele punten een toename van de problematiek. Recentelijk stijgt bovendien het verzuim en klachten aan het bewegingsapparaat zijn hiervan een belangrijke oorzaak. Een verklaring hiervoor is enerzijds dat cliënten gemiddeld minder mobiel en meer obees worden. Anderzijds stijgt de leeftijd en daarmee ook de kwetsbaarheid van de zorgverleners. Ergonomiebeleid van zorgorganisaties lijkt daardoor op het vechten tegen de bierkaai.Sociale partners in de VVT organiseren daarom een serie ‘MeetUps’ om kennis te delen over het effectief invoeren – en houden – van het ergonomiebeleid en de recente ontwikkelingen op dit gebied.

Voor een succesvolle aanpak is een brede en integrale benadering nodig. Niet alleen het beleid moet op orde zijn, ook in de uitvoering op de werkvloer moet dit duidelijk zijn en gefaciliteerd
worden. Daarom richten de MeetUps zich op een brede doelgroep. We richten ons op: HR, arbo-adviseurs, OR-leden, paramedici, ErgoCoaches, zorgverleners en medewerkers in ondersteunende diensten. Wij nodigen deelnemers uit om met z’n tweeën vanuit verschillende disciplines (beleid en uitvoering) in te schrijven.

U kunt zich aanmelden voor één van de MeetUps:
Actiz leden via de website van ActiZ.
Overigen kunnen zich aanmelden via: info@aovvt.nl.

Wilt u hierbij vermelden met hoeveel personen uw organisatie
komt? Indien u geen gebruik maakt van de lunch horen wij dat
ook graag.

Interesse?

Meld je aan