Home » Geen categorie » Events » Masterclass Duurzame Inzetbaarheid

Masterclass Duurzame Inzetbaarheid

SIGRA biedt een Masterclass Duurzame Inzetbaarheid aan, in samenwerking met Bewegen Werkt. De Masterclass ondersteunt organisaties bij het implementeren van integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid.

Hierbij wordt aangesloten bij het opzetten en uitvoeren van beleid volgens een 7 stappen methodiek. Theorie en praktijk die de deelnemers inbrengen wordt gebruikt. U zult het geleerde direct in de praktijk kunnen toepassen. Helemaal passend bij de fase waarin uw organisatie zich bevindt. ‘Leren van de uitgebreide  praktijkervaring van Bewegen Werkt en elkaar, binnen je eigen opdracht!’ Dat is de doelstelling van de masterclass.

Duurzame Inzetbaarheid blijft een belangrijk onderwerp, zoals blijkt uit de uitvraag die we recent hebben gedaan: https://www.sigra.nl/nieuwsbericht/duurzame-inzetbaarheid-blijft-belangrijk-onderwerp
Iedereen is in de eigen organisatie op de een of andere manier bezig met Duurzame Inzetbaarheid. In de masterclass wordt gebruik gemaakt van deze verschillen. De startende organisatie doet inspiratie op door te leren van de succes- en faalfactoren van organisaties die wat verder zijn.

Naast het delen van ervaringen is er ook aandacht voor kennisoverdracht. Veel organisaties zijn bezig met zelfsturing en meer verantwoordelijkheid geven. We zullen kennis over o.a. …

  • zelfleiderschap (Zelf Determinatie Theorie van Ryan en Deci)
  • bevlogenheid
  • waarderend onderzoeken (appreciative inquiry)
  • employability en
  • de sterke kanten aanpak (niet richten op klachten maar op krachten)

…  integreren in de 7 stappen aanpak.

Resultaten

  • Op de agenda krijgen van Duurzame inzetbaarheid (creëren van draagvlak)
  • Ondersteunen bij het vormgeven van beleid (plan van aanpak, startnotitie)
  • Ondersteunen bij het implementeren van het beleid volgens de 7 stappen methodiek
  • Kennis over nieuwe inzichten delen

Interesse?

Meer informatie