Home » Geen categorie » Events » Kennissessie Verzuim beheersen

Verzuim beheersen is meer dan een vinger aan de pols houden

Kennissessie Sociale Zekerheid | dinsdagmiddag 15 mei 2018 | Roermond

Binnen onze sector hebben we te maken met een grillige arbeidsmarkt. Waar enkele jaren geleden veel organisaties hard hebben moeten saneren zien we nu het tekort aan arbeidskrachten snel toenemen. Dit jaar worden 130.000 vacatures verwacht, waarvan 80% moeilijk invulbaar zal zijn!

Daarnaast hebben we te maken met een toename van vergrijzing in combinatie met verschuiving van de pensioenleeftijd, wat onze personeelsopbouw uit evenwicht brengt. Tenslotte zorgen ontwikkelingen in wet en regelgeving voor additionele administratieve verplichtingen en daarmee hogere werkdruk. De impact van bovenstaande ontwikkelingen zijn sterk zichtbaar in de verzuimproblematiek. Afgelopen jaar is het verzuim in de sector met maar liefst 16% toegenomen. Reden tot zorgen?

De toename is met name te wijten aan langdurig en complex verzuim, wat gevolgen heeft voor de rol van HR en leidinggevenden. Uit een recent onderzoek van HRPraktijk en Robidus blijkt dat veel organisaties nog betrekkelijk weinig investeren in preventieve maatregelen en dat dreigend langdurig verzuim veelal te laat wordt opgemerkt.

Tijdens deze kennissessie besteden we aandacht aan de verzuimproblematiek in de zorg en delen we visie en praktische tips om effectiever de verzuimproblematiek aan te pakken. Een belangrijke basis voor het aanpakken van verzuim is inzicht in het ‘inzetbaarheidsprofiel’ van je organisatie, zodat je gericht maatregelen kunt nemen.

Na het volgen van deze kennissessie heb je een aantal handvatten om aan de slag te gaan met verzuim en heb je inzicht in hoe je een inzetbaarheidsprofiel voor je eigen organisatie kunt maken.

Interesse? Schrijf je in voor de kennissessie van 15 mei 2018 van 13:30 uur tot 16:30 uur in Roermond. Deelnemers van Zorg aan Zet kunnen kosteloos deelnemen.

Datum:  15 mei 2018
Tijdstip: 13.30 – 16.30 uur
Locatie:  Het Forum, Elmpterweg 50, 6042 KL in Roermond

Wij zouden het erg op prijs stellen als je wilt deelnemen aan deze bijeenkomst.

Interesse?

Meld je aan

Robidus ondersteunt werkgevers bij de uitvoering van wetgeving, schadebeheersing en financiering met als doel de kosten en risico’s van sociale zekerheid te verlagen. Al veel zorginstellingen uit Limburg maken van de Robidus dienstverlening gebruik.