Home » Geen categorie » Events » Hoe voer ik het gesprek over duurzame inzetbaarheid met mijn medewerker?

Hoe voer ik het gesprek over duurzame inzetbaarheid met mijn medewerker?

De bedoeling
“Iedere medewerker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen ontwikkeling en inzetbaarheid gedurende de hele loopbaan, in alle levensfasen waarbij de organisatie medewerkers kaders biedt om in hun kracht te staan”

Leidinggevende als coach
Vanuit deze gedachte is de leidinggevende de partner bij uitstek om de medewerker te faciliteren zodat deze voor de zorgvragers inzetbaar blijft; de medewerker neemt meer de regie over het eigen werk (autonome medewerker) en de leidinggevende is de coach.

Zorg aan Zet faciliteert de leidinggevende die het gesprek met medewerkers vanuit deze bedoeling initieert.

Inhoud van de workshop
Gedurende een dagdeel besteden we aandacht aan:
– de introductie van het gesprek (het waarom)
– twee voorbeelden van gespreksformats (als hulpmiddel voor het gesprek)
– het proces in het gesprek
– het vervolggesprek
Bij aanvang krijg je een map met de inhoud van de training.

Interesse?

Meld je aan!