Agressie

Home » Agressie

PreGo Tips!

PreGo! Tip – Wat is verbale agressie eigenlijk?

28 mei 2024

Verbale agressie wordt wel onderverdeeld in A-, B- en C-gedrag met elk een andere aanpak.

PreGo! Tip – Een ietsiepietsie beter communiceren?

22 april 2024

Veel communicatie met cliënten verloopt uitstekend, maar soms is het lastig. Hoe voorkom je dat een situatie escaleert?

PreGo! Tip – Nieuwe e-learning module: ‘Herkennen van Spasticiteit’

20 december 2023

Wist je dat 20-40% van de mensen die een beroerte (CVA) hebben gekregen, binnen een jaar last krijgt van spasticiteit? Dat kan leiden tot allerlei klachten. Denk bijvoorbeeld aan moeite met eten of drinken, pijn, moeite met lopen, ADL en dus ook met transfers. Om dit, vaak niet (h)erkende probleem beter te kunnen herkennen is er een nieuwe e-learning module.

PreGo! Tip – Wen er nooit aan

24 oktober 2023

Een van de belangrijkste punten die Caroline Koetsenruijter benadrukt is dat we nooit moeten wennen aan agressie. Ze benadrukt dat melden altijd zou moeten. Een belangrijk effect is dan immers dat je daarmee laat zien dat het niet normaal is. Je maakt het probleem zo zichtbaar en dat ‘dwingt’ dus ook je werkgever en je collega’s tot actie. Van lijdend voorwerp dus naar leidend voorwerp.

PreGo! Tip – Het agressieparadijs

23 oktober 2023

Een van de inspirerende sprekers op de regiodag vorige week was Caroline Koetsenruijter. Zij heeft als onderzoeker, auteur, spreker en trainer zeer veel ervaring met het thema agressie in de zorg.

PreGo! Tip – Verzuim in de zorg: de nieuwste Vernetcijfers

30 augustus 2023

Al heel lang houdt Vernet verzuimontwikkelingen in de zorg bij waardoor trends goed zichtbaar worden. Hun laatste informatie is dat het verzuim in juli 2023 opnieuw gedaald is ten opzichte van vorig jaar. Het lag in juli op 6,89. Zoals zichtbaar is op de onderstaande grafiek is dat een flinke daling sinds vorig jaar en zit het percentage weer vrijwel op het niveau van 2021. Zij geven aan dat dat vooral veroorzaakt wordt door een sterke afname van het kortdurend verzuim. Helaas is het lange verzuim (366 dagen of meer) juist wederom toegenomen.

PreGo! Tip – Verbale agressie: hoe ga je daar mee om?

30 augustus 2023

Er zullen nauwelijks mensen zijn die nog nooit verbalen agressie hebben meegemaakt: toch moet je het niet gewoon gaan vinden: zeker niet op je werk. Er worden wel drie verschillende soorten verbale agressie onderscheiden omdat de manier waarop je er mee om kunt gaan verschilt. Het gaat om A, B of C.

PreGo! Tip – Verzorgend wassen en Ontzorgen

26 juli 2023

De laatste tijd is er veel aandacht voor het ‘terugdringen van niet-gepaste zorghandelingen’. Dat helpt natuurlijk, ook in de thuiszorg, op weg naar duurzamere zorg en meer zelfredzaamheid. De V&VN gaf daar onlangs ook aandacht aan rond verzorgend wassen. Zo werd er een pilot gestart met een wijkteam van Buurtzorg als alternatief naast het douchen. Vanuit Gezond & Zeker is daar al lange tijd veel aandacht voor en het blijkt dat de resultaten goed zijn. Toch duiken dan de oude discussies weer op of het wel goed is voor de huid, dat de cliënt het wel niet zal willen etc.

PreGo! Tip – Sok met Gevoel?

7 juni 2023

Soms kunnen cliënten ogenschijnlijk zomaar, zonder duidelijke aanleiding agressief worden of andere vormen van onbegrepen gedrag laten zien. Liefst wil je dat voorkomen en een escalatie vòòr zijn: voor de cliënt zelf en voor jullie als zorgverleners. Maar de signalen zijn niet altijd even duidelijk.

PreGo! Tip – Veerkracht bij zorgverleners

7 juni 2023

Het is duidelijk dat niet alleen het werven, maar vooral het behoud van zorgverleners cruciaal is om ook in de toekomst zorg te kunnen blijven geven. Daarom worden allerlei maatregelen genomen om de werkdruk en arbeidsbelasting te verlagen. Maar hoe zit het met de belastbaarheid van zorgverleners: hoe veerkrachtig zijn zij zelf en kan daarin meer steun geboden worden.

PreGo! Tip – Zelf doen: maar HOE dan? STOP!Contact?

31 mei 2023

Alles wat een cliënt zelf doet, is vrijwel altijd goed voor hem en ook voor jou: in werkdruk en fysieke belasting. Om een cliënt daartoe te stimuleren is echt contact nodig: dat is de eerste vereiste.

Gezellige drukte op de Gezond & Zeker Regiodag Ede

28 juni 2022

Op 20 juni vond het eerste live Gezond & Zeker evenement sinds 2019 plaats: de Regiodag in Ede. Het was een gezellige drukte, met ruim 100 bezoekers kan de organisatie terugkijken op een geslaagd eerste evenement. 

PreGo! Tip – Onderzoek agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer

28 april 2021

Driekwart van de medewerkers in de sector zorg en welzijn is de afgelopen twaalf maanden minstens één keer blootgesteld aan agressie of ongewenst gedrag in het contact met patiënten of cliënten. Dit varieerde van verbale of fysieke agressie tot seksuele of andere intimidatie of bedreiging. Ongeveer een derde van deze werknemers denkt dat de agressie jegens personeel in zorg en welzijn is toegenomen in het afgelopen jaar. Ze noemen de Covid-19-pandemie als belangrijkste oorzaak.

Oproep pilot BeleidsSpiegel Psychosociale Arbeidsbelasting en Werkdruk

17 december 2020

Je kent vast de BeleidsSpiegel Fysieke Belasting? Een belangrijk instrument uit de Arbocatalogus waarmee je snel en precies een beeld krijgt van de stand van zaken rond het beleid fysieke belasting in je zorgorganisatie. Het werd ontwikkeld in opdracht van sociale partners in de zorg en Gezond & Zeker heeft dit belangrijke instrument nu ook digitaal beschikbaar gemaakt op www.beleidsspiegel.nl.

Gezond & Zeker Innovatiedag – Online Event van start

26 oktober 2020

Vanmorgen om 10:00 is het eerste Online Event van Gezond & Zeker van start gegaan. Maar liefst 500 deelnemers hebben zich ingeschreven voor de online trainingen. Zij kunnen de hele week iedere dag kiezen uit een uitgebreid programma van online trainingen, workshops, webinars en vragenuurtjes.

PreGo! Tip – Agressie op Afstand

23 september 2020

Agressie en ander ongewenst gedrag kan ook over de telefoon of via chat of zoom gaan en ook daar kan je last van hebben. Zeker nu door de Corona pandemie er veel meer digitaal contact is. Sensoor, tegenwoordig de Luisterlijn, liet een speciale en gratis E-learning module ontwikkelen om hun medewerkers te scholen en op dit soort situaties voorbereid te zijn.

PreGo! Tip – Arbeidsmarktdiscriminatie

23 september 2020

Meer dan een miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op werkgerelateerde psychische aandoeningen. Blootstelling aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA) – waaronder ook bewuste of onbewuste discriminatie op de werkvloer, seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten – kan leiden tot gezondheidsklachten en uitval.

PreGo! Tip – Voorkom discriminatie

17 september 2020

Ongewenst gedrag van collega’s, leidinggevende, familie van cliënten of cliënten zelf kan verschillende vormen aannemen. Denk aan verbale agressie, fysieke agressie, (seksuele) intimidatie en pesten. Dit kan leiden tot serieuze psychische problemen, klachten (hoofdpijn, slecht slapen hoge bloeddruk, etc.) en verzuim.

PreGo! Tip- Ben je bewust van je techniek: werken met open handen kan agressie voorkomen

19 februari 2020

Niet alleen het tillen en verplaatsen van cliënten, ook allerlei andere handelingen kunnen belastend zijn voor zorgverleners. Bijvoorbeeld het aan- en uitkleden, wassen en verzorgen van patiënten die veel pijn hebben, erg moe zijn of last hebben van spasmes. Natuurlijk zijn hulpmiddelen essentieel, maar ook dan kan je techniek het verschil maken.

PreGo! Tip – Agressie, en nu?

15 januari 2020

Het lijkt een beetje ‘zorgverleners eigen’ om als je geconfronteerd wordt met agressie er vanuit te gaan dat je het er zelf naar hebt gemaakt. Gelukkig is dat (meestal) niet zo.

PreGo! Tip – Ongewenste intimiteiten: zorg helaas op één

19 september 2019

Jij en je collega’s in de zorg staan van alle beroepen het meest bloot aan ongewenste seksuele aandacht van cliënten en hun bezoek. Het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) kwam daarachter op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

PreGo! Tip – Seksuele intimidatie Tips rond de 4 ‘B’s; Bedroefd

22 augustus 2019

Vrijwel iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken en het kan uiteenlopende vormen aannemen. Je kan je geïntimideerd voelen doordat de client een pornofilm opzet terwijl je de vloer doet of diens wond verzorgt. Zij maar vaker hij kan ongepaste grappen maken of ongewenste vragen stellen. ‘Wanneer heb je het voor het laatst gedaan? Je een koosnaam geven die niet prettig aanvoelt (‘Lekker ding’, ‘schatje’). Wat roept dat bij je op? Ben je boos? Bang? Bedroefd?  Moet je er misschien om grinniken? Je emotionele reactie zegt iets over wat in je omgaat. Je kunt de proef op de som nemen met de ‘vier B’s’ van gemoedstoestanden. We bespreken onderliggende valkuilen en gewenste acties van elke ‘B’. Ook kan je hier de volledige tekst raadplegen.

PreGo! Tip – Seksuele intimidatie Tips rond de 4 ‘B’s; Blij

22 augustus 2019

Vrijwel iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken en het kan uiteenlopende vormen aannemen en jouw reactie zegt iets over wat er in je omgaat en wat je er aan kunt doen.  Neem de proef op de som nemen met de ‘vier B’s’ van gemoedstoestanden. We bespreken onderliggende valkuilen en gewenste acties van elke ‘B’. Ook kan je hier de volledige tekst raadplegen met de vier ‘B’s. Hieronder bespreken we de B van BLIJ.

PreGo! Tip – Seksuele intimidatie Tips rond de 4 ‘B’s; Boos

21 augustus 2019

Vrijwel iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken en het kan uiteenlopende vormen aannemen en jouw reactie zegt iets over wat er in je omgaat en wat je er aan kunt doen. Neem de proef op de som nemen met de ‘vier B’s’ van gemoedstoestanden. We bespreken onderliggende valkuilen en gewenste acties van elke ‘B’. Ook kan je hier de volledige tekst raadplegen met de vier ‘B’s. Hier de B van Boos.

PreGo! Tip – Seksuele intimidatie Tips rond de 4 ‘B’s; Bang

20 augustus 2019

Vrijwel iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken en het kan uiteenlopende vormen aannemen en jouw reactie zegt iets over wat er in je omgaat en wat je er aan kunt doen. Neem de proef op de som nemen met de ‘vier B’s’ van gemoedstoestanden. We bespreken onderliggende valkuilen en gewenste acties van elke ‘B’ . Ook kan je hier de volledige tekst raadplegen met de vier ‘B’s. Hieronder vind je de B van BANG.

PreGo! Tip – Agressie bij dementie

18 juli 2019

Bij mensen met dementie komt agressie naar zorgverleners of mantelzorgers helaas voor. Die boosheid kan allerlei oorzaken hebben. Het kan voortkomen uit iets als overvraagd worden, pijn, honger of moeite met het uiten van gevoelens.

PreGo! Tip – Kaartje helpt communicatie met iemand met dementie

18 juli 2019

Er zijn veel verschillende soorten dementie, met allemaal een net iets ander begin en een net iets anders verloop. En ook is iedere persoon weer anders en dus is geen vorm van dementie gelijk. Communiceren kan in de loop van het proces heel ingewikkeld worden en daar zijn geen standaaard adviezen voor te geven. De cliënt is verward, is vergeten wie je bent of kan de lijn van het gesprek niet vasthouden.

PreGo! Tip – Ruziënde cliënten of naasten

18 juni 2019

Stel je een huiskamer voor in een gezinsvervangend tehuis of een verpleeghuis. Als cliënten of hun naasten onderling in conflict raken, hoe kun je dan handelen?

PreGo! Tip – Ken je zelf bij agressie en onveiligheid op je werk

18 juni 2019

Als je met plotseling stressvolle werksituaties te maken hebt zijn er twee uitgangspunten; jij zorgt dat je in het contact de cliënt en als die aanwezig is, de naaste, de regie hebt en die ook vast houdt. Of je vertrekt en/of slaat alarm, zodra je voelt dat je de grip op de situatie dreigt te verliezen.

PreGo! Tip – Agressie? Leer te de-escaleren

18 juni 2019

In de zorg heb je helaas nog te vaak met agressie te maken; van naasten, cliënten of willekeurige voorbijgangers. Soms, zeker als je jezelf daarin oefent, kan je agressie aan zien komen aan signalen van spanning. Voorkomen en tijdig de-escaleren is dan van groot belang. ‘De-escaleren’ betekent het voorkomen van verdere spanningsopbouw bij je cliënt.

PreGo! Tip – Ken je cliënt; het belang van ècht contact

23 mei 2019

In leerboekjes staat dat we cliënten moeten leren op te staan door eerst voorover te buigen, daarna langzaam omhoog te komen en dan goed vooruit te kijken. In de meeste gevallen werkt dat inderdaad prima. Maar wat moet je doen als je cliënt nogal zwaarlijvig is? Als hij een ‘appelfiguur’ heeft? Dan is op deze manier opstaan onmogelijk en werkt dat trucje niet.

PreGo! Tip – Veilig werken met Elektriciteit

20 maart 2019

Veilig werken heeft allerlei kanten; van werken met gevaarlijke stoffen tot agressie en fysieke belasting. Maar er zijn ook risico’s die je wellicht snel over het hoofd ziet. Elektriciteit is er een van. De gevaren van elektriciteit worden vaak onderschat. Je kunt elektriciteit niet zien en bovendien, als je onvoldoende inzicht hebt in elektrische installaties, is het lastig om te beoordelen of er gevaar is.

PreGo! Tip – Seksuele intimidatie: grenzen stellen

19 maart 2019

Ook geluisterd naar de radio in de Week van Zorg en Welzijn? Er waren prachtige interviews te horen direct vanuit de praktijk. Op Radio 5 was er bijvoorbeeld een interview met Mathilde Bos over seksuele intimidatie in de zorg.

PreGo! Tip – Hoe ver laat je het komen?

28 november 2018

Als je alleen werkt in de thuiszorg kun je te maken krijgen met ongewenste intimiteit en handtastelijkheden van cliënten. De grenzen daarin zijn niet voor iedereen gelijk en bij sommige zorg heb je nou eenmaal lichamelijk contact. Hoe dicht mag de cliënt dan tegen je aan gaan staan. Is een hand op je schouder wel of niet acceptabel? Lastig is verder dat je cliënt afhankelijk van je is, en je hem beroepshalve ‘moet’ blijven benaderen.

PreGo! Tip – Alleen op huisbezoek

20 november 2018

Het in je eentje werken bij een cliënt aan huis brengt extra risico’s met zich mee. Je probeert die risico’s voor jezelf en je collega’s te minimaliseren: bereid je voor en maak liefst teamafspraken over veilig alleen werken. Het begint dus al met een goede voorbereiding.

PreGo! Tip – Communicatie bij Tillen

17 september 2018

In training en instructie lijkt het vooral te gaan om te leren hoe je iets technisch en ergonomisch gezien optimaal uitvoert. Hoe je de tillift of dat glijzeil gebruikt, hoe recht je je rug houdt, hoe je iemand vasthoudt en in welke richting je kracht zet. En toch blijkt dat niet genoeg; ook de meer zachte aspecten moeten in elke scholing een plek krijgen. De communicatie met de client mèt en zonder woorden moet ook optimaal verlopen. Het is in feite onlosmakelijk met elke transfer verbonden. Maakt dat nou echt zoveel uit? JA!

PreGo! Tip – Arbocatalogi

13 september 2018

Als het gaat om regels over fysieke belasting in de zorg of allerlei andere arbo-risico’s valt vaak de term ‘arbocatalogus’. Maar wat is dat nou eigenlijk? In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan voorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken. De catalogus is breed en beschrijft technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken. Fysieke belasting is daarin uitermate belangrijk in de zorg omdat het helaas nog steeds een van de grootste arbo-risico’s is.

PreGo! Tip – Voorkom agressie van cliënten

29 januari 2018

Confrontaties met agressieve cliënten kunnen erg ingrijpend zijn, zowel geestelijk als lichamelijk. Ook hier geldt dat voorkomen beter is dan genezen.

PreGo! Tip: Hoe irritant ben jij? Doe de test!

25 januari 2018

Ook al gebeurt het vaak onbewust, door verkeerd te reageren op bepaalde signalen, kunnen zorgprofessionals geconfronteerd worden met geïrriteerd of zelfs agressief gedrag van cliënten. Doe de test en word je bewust van de invloed die je hebt op je omgeving. “Als je geconfronteerd wordt met een agressieve patiënt, is het verleidelijk om de schuld integraal op zijn rekening te schuiven. Toch zijn het vaak de verpleegkundigen zelf die irritatie of agressie opwekken..” Dit is de intrigerende inleiding van het artikel ‘Hoe irritant zijn we zelf’ (Nursing, oktober 2008).

PreGo! Tip – Geef er maar geen aandacht aan, dan gaat het sneller over

25 januari 2018

Vroeger dacht men dat je een huilende baby niet teveel moest troosten, daar zou het zwak van worden en nog meer gaan huilen. We weten nu dat baby’s die niet getroost worden, juist vaker en langer huilen, en dat troost belangrijk is voor een gezonde psychische ontwikkeling. Een volwassene die als kind nooit werd getroost, krijgt eerder ontwikkelingsproblemen. Het kind loopt met ieder mee en vertrouwt Jan en alleman, of juist niemand en laat zich niet troosten.

PreGo! Tip – Omgang met cliënten

19 januari 2018

Juist bij een cliënt waarmee je zo nu en dan conflicten hebt, is het van belang gebruik te maken van de periodes dat het goed gaat. Dan lukt het makkelijker om de onderlinge verstandhouding te verbeteren.

PreGo! Tip – Leer je cliënt kennen

18 januari 2018

Het is in de zorg een bekend gegeven, dat het risico op opstandig gedrag maar ook agressie groter is, als de cliënt onbekend voor je is. Er is meer onzekerheid over en weer, én je kent de gewoontes en gewenste benadering nog niet. Lees meer over hoe je cliënt kunt leren kennen.

PreGo! tip – Voorkom handelen vanuit emotie

18 januari 2018

Soms domineert het emotionele brein letterlijk de persoon. Je bent niet in staat rationeel te denken en te handelen. Dit wordt ook wel een emotionele gijzeling van het brein genoemd. Noem het door het lint gaan, de controle over jezelf verliezen of impulsief handelen. Tijdens je werk wil je handelen vanuit emotie voorkomen. Dat doe je in drie stappen.

Prego! Tip – Duik in het brein van je cliënt

18 januari 2018

Cliënten kunnen je verrassen als je vaste aannames doorbreekt en de moeite neemt in hun brein te duiken. Neem dus de tijd om je te verdiepen in je cliënt, neem niets klakkeloos aan. Duik in het brein, onderzoek steeds weer opnieuw waarom deze cliënt in deze situatie op deze manier reageert.

Toolbox gezond- en veiligheidscultuur

23 december 2017

In de toolbox gezond- en veiligheidscultuur zijn instrumenten aangedragen en gebundeld door het netwerk van het ministerie van SZW. Het biedt instrumenten, inspirerende voorbeelden en inzichten vanuit (wetenschappelijk) onderzoek, die concreet ingezet kunnen worden om actief te werken aan een cultuur van gezond en veilig werken.

15

E-learning

E-learning module Omgaan met probleemgedrag

16 september 2021

Welkom bij deze Free Learning module ‘Omgaan met agressie’. Aan de hand van 19 vragen leer je wat je kan doen in het geval van agressie in de zorg.

E-learning module Probleemgedrag 2

10 juli 2018

Met deze e-learning module – Probleemgedrag 2– kun je jezelf basiskennis over wat probleemgedrag in de ouderenzorg is, hoe je dat kunt voorkomen of hoe je daarmee kunt omgaan. 

E-learning module Probleemgedrag

10 juli 2018

Met deze e-learning module – Probleemgedrag – kun je jezelf basiskennis bijbrengen over wat probleemgedrag in de ouderenzorg is, hoe je dat kunt voorkomen of hoe je daarmee kunt omgaan.

E-learning module Echt Contact Maken

10 juli 2018

Welkom bij de E-Learning Module – Echt contact maken – waar je aan de hand van vragen, afbeeldingen en films meer leert over het 1-op-1 contact tussen cliënt en zorgverlener, hoe dat verbeterd kan worden maar ook wat er mis kan gaan.

E-learning module Hoe krijg ik mijn collega’s zo ver?

15 april 2018

Welkom bij de E-learning module ‘Hoe krijg ik mijn collega’s zo ver?’. Aan de hand van 17 vragen leer je de basisprincipes van effectief coachen aan de hand van de Voilà!-methode.

E-learning module Grenzen stellen

28 december 2017

Welkom bij deze E-Learning module van Sensoor waar je aan de hand van 23 vragen jezelf basiskennis over het stellen van grenzen eigen kunt maken. Je hoeft van tevoren niets te bestuderen. Het is wel belangrijk dat het geluid van je computer aanstaat.

E-learning module Gentle Teaching

28 december 2017

Welkom bij deze E-Learning – Gentle Teaching. Aan de hand van 20 vragen kun je jezelf basiskennis bijbrengen over Gentle Teaching en hoe je dat kunt inzetten om weerstand en agressie bij jouw cliënten te voorkomen.

3

Tools

Het BlijfGezond Boekje: gezond blijven in de zorg

1 februari 2024

Het BlijfGezond Boekje is een boekje vol praktische tips over hoe je als zorgverlener gezond kunt blijven. In het boekje vind je informatie en tips over fysieke belasting,  agressie, goed slapen, de overgang, werkdruk en het naast je werk hebben van mantelzorgtaken. En omdat we in de coronaperiode meer dan anders zijn geconfronteerd met het overlijden van cliënten, is er ook een hoofdstuk over gezond rouwen.

Praktijkinformatiefolders – Overzicht

22 augustus 2019

Speciaal voor de werkvloer zijn er Praktijkinformatiefolders ontwikkeld over allerlei uiteenlopende onderwerpen. Makkelijk om ze nog eens door te nemen, of om te delen onder collega’s! Op deze pagina kun je alle Praktijkinformatiefolders vinden die Gezond & Zeker aanbiedt.

App Veilig Huisbezoek

28 december 2017

Op huisbezoek heb je te maken met onvoorspelbare factoren die van invloed zijn op je veiligheid. Dat vraagt om een andere benadering als het gaat om veiligheid tijdens je werk. De mobiele app Veilig Huisbezoek helpt je om vooraf de risico’s in te schatten en de juiste maatregelen te nemen.

De AgressieWijzer

28 december 2017

De AgressieWijzer zorgt voor duidelijkheid over agressie in je dagelijkse werk. Die duidelijkheid is belangrijk omdat in de praktijk blijkt dat je agressie alleen succesvol kunt verminderen en voorkomen wanneer je dit samen doet en allemaal op dezelfde manier. En dat wil iedereen, want minder agressie zorgt voor veiligheid, een prettiger werkklimaat, minder uitval en verzuim en geeft meer energie.

Business Case agressie

28 december 2017

Wat kost agressie eigenlijk per incident en op jaarbasis? En wat levert het ons op als we extra investeren in agressiebeleid? De Business Case geeft je een kosten-batenanalyse van agressie in jouw organisatie.

‘Duidelijk over agressie’ Scan

28 december 2017

De Duidelijk over agressie Scan is een handig instrument om inzicht te krijgen in hoe anti-agressiebeleid in jouw organisatie is georganiseerd en waar de verbeterpunten liggen. 

2

Nieuws

Stappenplan bij doxing

28 mei 2024

Doxing is het (digitaal) aanbieden of verspreiden van identificerende persoonsgegevens.

Gezond & Zeker Innovatiedag in Nieuwegein groot succes

14 mei 2024

Ruim duizend ergocoaches, veiligheidscoaches en andere zorgprofessionals bezochten op 13 mei 2024 de Gezond & Zeker Innovatiedag in Nieuwegein.

Agressie in de zorg & het doen van aangifte | Bijeenkomsten ministerie van VWS

20 maart 2024

Agressie tegen zorg- en welzijnsmedewerkers komt helaas regelmatig voor. Het ministerie van VWS organiseert bijeenkomsten over het doen van aangifte.

Inschrijving Gezond & Zeker Innovatiedag geopend!

20 december 2023

De Gezond & Zeker Innovatiedag is hét kennisevent voor ergo- en veiligheidscoaches en andere professionals die zich bezighouden met fysieke belasting, agressie en verzuim in zorg en welzijn. Met een uitgebreide Parktijkmarkt in het vernieuwde NBC Nieuwegein is dit een event om niet te missen!

In memoriam: Ronald Geelen

7 juni 2023

Begin april overleed Ronald Geelen. Hij was vanaf het begin bij Gezond & Zeker betrokken. Als je aanwezig was op een van de Gezond & Zeker dagen heb je hem vast gezien of ontmoet. Hij kwam vaak op zijn motor. Jarenlang zette hij zich met veel passie in voor zorgmedewerkers èn voor cliënten. Hij zag dat ze niet zonder elkaar konden en had altijd aandacht voor beiden. Al zijn teksten, de workshops, zijn inbreng bij e-learningmodules, de agressie-pocket en nog heel veel meer waren daarvan doordesemd.

Beleidsrichtlijn Psychosociale Ondersteuning Zorgprofessionals beschikbaar

7 juni 2023

Deze beleidsrichtlijn geeft informatie en adviezen waarmee zorgorganisaties stressgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk kunnen voorkomen. De coronacrisis vormde de aanleiding voor de ontwikkeling van deze beleidsrichtlijn.

Nieuw! Beleidsrichtlijn voor psychosociale ondersteuning na ingrijpende gebeurtenissen

22 november 2022

Uit onderzoek blijkt dat steun na ingrijpende gebeurtenissen op de werkvloer heel belangrijk is. Psychosociale ondersteuning kan klachten na een ingrijpende gebeurtenis zelfs zowel voorkomen als verhelpen! Op dit moment is deze ondersteuning nog niet bij alle zorg- en welzijnsorganisaties optimaal en bestaat er ook nog geen richtlijn voor. Daarom ontwikkelt ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum hier een speciale beleidsrichtlijn voor. 

Workshopleiders gezocht!

22 november 2022

We hebben goed nieuws! In 2023 kunnen we, zoals het er nu naar uitziet, weer een Gezond & Zeker Innovatiedag organiseren. Een landelijke congresdag met een interessant workshop-programma, een uitgebreide Praktijkmarkt en vooral heel veel kennis en praktische tips rondom de thema’s fysieke belasting, agressie en werkdruk/werkbalans. Vanwege corona vond de laatste Innovatiedag plaats in 2019, maar in het najaar van 2023 hopen we jullie weer allemaal te ontvangen! Voor deze Innovatiedag zijn we nu opzoek naar enthousiaste en kundige workshopleiders.

Nieuw! De BeleidsSpiegel Psychosociale ArbeidsBelasting

22 september 2022

Je kent vast de BeleidsSpiegel fysieke belasting wel. We hebben hier goed nieuws over! Deze is namelijk uitgebreid met een nieuwe variant: de BeleidsSpiegel psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dit is een checklist die je helpt om het beleid PSA in jouw organisatie in kaart te brengen en te spiegelen aan de landelijke afspraken.

Jaarverslag Gezond & Zeker 2021 is uit!

3 augustus 2022

Sinds 2005 coördineert RegioPlus samen met de regionale werkgeversorganisaties Gezond & Zeker. Gezond & Zeker is een actief en innovatief programma met als doel het verspreiden van kennis en tools naar werknemers in Zorg en Welzijn om agressie en fysieke belasting te voorkomen. Ook in 2021 ontwikkelden we weer allerlei nieuwe kennis en tools en organiseerden we uiteenlopende activiteiten. Een overzicht hiervan is nu te vinden in het Gezond & Zeker Jaarverslag 2021!

Gezond & Zeker LIVE! groot succes

26 januari 2022

Maandag 17 januari vond de eerste editie van Gezond & Zeker LIVE! plaats. Een volledige online talkshow waarin deelnemers werden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rondom fysieke belasting, agressie en werkdruk in zorg en welzijn.

Programma Gezond & Zeker LIVE!

23 november 2021

Maandag 17 januari organiseert Gezond & Zeker de eerste ‘Gezond & Zeker LIVE!’. In deze interactieve talkshow praten we je bij over de laatste inzichten rondom fysieke belasting, agressie en werkbalans in zorg en welzijn. Aan het woord komen wetenschappers, experts en ervaringsdeskundigen. Van hen krijg je praktische tips waar je de volgende dag direct mee aan de slag kunt.

Online Gezond & Zeker Innovatiedag 2020 druk bezocht

2 november 2020

Van 26 t/m 20 oktober 2020 vond de Gezond & Zeker Innovatiedag – Online plaats. De allereerste online variant van de Gezond & Zeker evenementen was druk bezocht: meer dan 500 deelnemers wisten een plekje te bemachtigen in één van de workshops. 

Vanaf 26 oktober: meerdere gratis online trainingen via Gezond & Zeker

24 september 2020

Vanwege het coronavirus kunnen dit jaar de Gezond & Zeker Regiodagen en de Gezond & Zeker Innovatiedag helaas niet doorgaan. Maar de Gezond & Zeker thema’s fysieke belasting, agressie en werkbalans zijn nu misschien wel nog relevanter. De corona crisis laat ons zien dat gezond en voldoende zorg-personeel wat met plezier aan het werk gaat van levensbelang is. Daarom stelt Gezond & Zeker in de week van 26 oktober meerdere gratis toegankelijke online trainingen, workshops en webinars beschikbaar voor zorg-professionals. Meld je bijvoorbeeld aan voor de meerdaagse training over het overtuigen van je collega’s ‘ohjee hoe krijg ik ze mee’. Of volg het webinar over de plafondtilsystemen. Allemaal veilig vanuit thuis of je eigen werkplek!

Het Gebruiksboekje Vernieuwen: doe jij ook mee?

23 mei 2019

Vaardigheden zijn en blijven van groot belang voor iedereen die met fysieke belasting in de zorg bezig is. Vaardigheden om de cliënt te ondersteunen bij zelfredzaamheid, vaardigheden om hulpmiddelen optimaal te gebruiken en vaardigheden om zelf optimaal te bewegen.

Gezond & Zeker komt naar jouw regio!

25 april 2019

Op 27 juni wordt er voor het eerst een Gezond & Zeker Regiodag georganiseerd. De regio’s Limburg en Brabant hebben de primeur! Alle regionale ergocoaches, veiligheidscoaches, leidinggevenden en P&O en ARBO-professionals zijn hiervoor uitgenodigd.

Inspiratieboekje ‘Aan de slag met duurzame inzetbaarheid in Zorg en Welzijn’

13 december 2018

Hoe kunnen werkgevers en werknemers er sámen voor zorgen dat medewerkers in zorg en welzijn met plezier en in goede gezondheid hun pensioengerechtigde leeftijd halen? Deze vraag stond centraal bij het ESF-project Wendbaar aan het werk. 26 organisaties vertellen in dit inspiratieboekje hoe zij dit project hebben uitgevoerd.
gegaan.

Gezond & Zeker Innovatiedag

12 juni 2018

Op maandag 29 oktober 2018 vindt de Gezond & Zeker Innovatiedag plaats. Een leerzame dag vol kennis over duurzame Inzetbaarheid voor zowel  zorgverleners van de operationele werkvloer als  teamleiders, leidinggevenden, beleidsmedewerkers en HRM- en arboprofessionals.

‘De juiste mensen op de juiste plek’

25 mei 2018

Ook bij Pameijer werken zorgverleners met hart en ziel voor cliënten. Peter van der Heiden en Carla Bijl van de ondernemingsraad van Pameijer vertellen in een interview over het belang van het Waarschuwingsregister voor het bieden van veilige zorg.

Gezond en veilig organisatieklimaat cruciaal voor behoud medewerkers in de zorg

1 mei 2018

Zorgmedewerkers in organisaties met een gezond en veilig klimaat zijn lichamelijk en geestelijk gezonder en werken veiliger. Deze zorgorganisaties hebben een lager ziekteverzuim en hun medewerkers gebruiken zelf minder zorg.

Workshopleiders gezocht!

17 april 2018

Voor de Innovatiedag op maandag 29 oktober is Gezond & Zeker opzoek naar workshopleiders die leerzame en interessante workshops kunnen geven over het tegengaan van agressie en fysieke belasting op de werkvloer.

Vernieuwing Gezond & Zeker

9 februari 2018

Zijn jouw zorgprofessionals en managers al duurzaam inzetbaar? Bewegen zij mee met de ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen waar uw organisatie voor staat? Zijn ze gezond en vitaal genoeg om de toenemende complexiteit en werkdruk aan te kunnen? Kunnen we al deze vragen beantwoorden in deze tekst? Natuurlijk niet, maar we hebben Gezond & Zeker vernieuwd!

Gezond & Zeker Innovatiedag 2018

5 februari 2018

Op maandag 29 oktober 2018 vindt de Gezond & Zeker Innovatiedag plaats. Een leerzame dag vol kennis over duurzame Inzetbaarheid voor zowel  zorgverleners van de operationele werkvloer als  teamleiders, leidinggevenden, beleidsmedewerkers en HRM- en arboprofessionals.

Escaleren en deëscaleren

18 januari 2018

Escaleren is het stap voor stap ernstiger (laten) worden van een situatie, waardoor zo’n toestand ontstaat dat je niet meer terug kan. Als je escalatie wilt voorkomen, moet je er voor zorgen vroegtijdig signalen van opbouwende spanning bij jezelf of je cliënt te herkennen en hier op te reageren. Die reactie is gericht op het wegnemen van de spanning. Dat noemt men deëscaleren.

8