Home » Resultaten: wat levert duurzame inzetbaarheid op?

Resultaten: wat levert duurzame inzetbaarheid op?

Organisaties in de zorg staan voor grote maatschappelijke uitdagingen: hoe kunnen zij de kwaliteit van de zorg verbeteren en een gezonde bedrijfsvoering realiseren, met oog voor de medewerkers en de gemeenschap? Een duurzame benadering is dan nodig. Wat levert duurzame inzetbaarheid op?

Niet snijden in medewerkers, maar investeren in hen levert gezonde en vitale medewerkers op. Daarnaast bespaart het ook kosten. En het mes snijdt aan twee kanten: de investering is goed voor zowel werknemers als voor werkgevers.

Voordelen voor de werknemer:

 • Meer plezier en kwaliteit in het werk;
 • Betere gezondheid, ook op latere leeftijd;
 • Een beter gevoel van welbevinden;
 • Verbeterde stressbestendigheid;
 • Betere werksfeer;
 • Gezonder werk;
 • Minder verzuim en ongevallen;
 • Minder ziektekosten.

Werken kan de gezondheid dus ook positief beïnvloeden!

Voordelen voor de werkgever:

 • Investering in duurzame inzetbaarheid geeft meer baten dan kosten;
 • De kwaliteit van de productie verbeterd;
 • Arbeidsprestaties verbeteren;
 • Er komt een betere werksfeer;
 • Hogere productiviteit en organisatorische efficiency;
 • Preventie van verzuim en ongevallen;
 • Minder ziektekosten;
 • Een beter imago van het bedrijf;
 • Minder verloop van personeel;
 • Voldoen aan wetgeving voor veilige en gezonde werkomstandigheden;
 • Groot verband tussen leefstijl thuis en op werk;
 • Op het werk zijn mensen makkelijker te benaderen;
 • Spin-off van bedrijfsbeleid op gezondheid familie en kennissen werknemer.

Financieel – Return on investment

In Finland is wetenschappelijk bewijs geleverd dat een geïnvesteerde euro die wordt besteed aan het bevorderen van werkvermogen, €4,00- €6,00 oplevert in verbeterde productiviteit.

Daarnaast heeft een bouwbedrijf in Limburg laten zien dat een geïnvesteerde euro in gezondheidsbevordering €2,50 opleverde door minder kosten voor verzuim.

Een Amerikaans onderzoek toont een kosten effectiviteit van $3 tot $8 dollar. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat bedrijven in de VS veel ziektekosten zelf dragen en dat er sneller dan in Nederland een positieve business case is.

Uit onderzoek van CapGemini in opdracht van het ministerie van SZW blijkt dat wanneer het ziekteverzuim daalt met 1%, dit €400 per jaar per medewerker oplevert. Daarnaast neemt de productiviteit met 1% toe, wat € 900 per jaar per medewerker oplevert (www.duurzameinzetbaarheid.nl, Cap Gemini, Min SZW, 2012).

Uit recent onderzoek van de International Social Security Association, blijkt dat €1,00 investeren in duurzame inzetbaarheid €2,20 oplevert (International Social Security Association, Geneva, 2012).

Samengevat

Onderzoek laat een return on investment van 1:2,2 tot 1:4. Elke euro die een organisatie investeert in vitaliteit en duurzame inzetbaarheid levert drie euro op.