Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

21012 Deelnemers

Aanmelden

ZORGINNOVATIE

Businesscases: loont innovatie in de zorg?

Platform Zorginnovatie, een activiteit waar RegioPlus en Gezond & Zeker nauw betrokken bij waren, heeft onderzoek laten uitvoeren naar een negental innovaties in de zorg. De onderwerpen zijn bepaald door de leden van dit platform en de leden van de expertgroepen fysieke belasting en agressie. De onderzoeksvragen zijn 'Wat zijn de effecten van de interventie voor de mate waarin medewerkers fysiek worden belast?', 'Wat zijn de effecten voor de mate van zelfredzaamheid en de kwaliteit van zorg?' en 'Wat zijn de financiële gevolgen van de toepassing van de innovatie?'. De antwoorden op deze vragen zijn interessant voor medewerkers in de zorg en voor management en leidinggevenden.

De volgende onderwerpen zijn onderzocht en gepubliceerd:

Dit zijn de niet branchespecifieke businesscases voor de zorg. A+O VVT heeft een aantal businesscases doorvertaald voor thuiszorg en v&v, je kan deze terugvinden op www.innovatiespiegel.nl

'Markante Marges, effectieve innovaties in de directe zorg'

Alle businesscases zijn samengevat in het boek ‘Markante marges, effectieve innovaties in de directe zorg’. Uitkomsten van de in het boek opgenomen onderzoeken tonen aan dat vele innovatieve toepassingen van hulpmiddelen of werkmethoden in de directe zorg dubbel en dwars worden terugverdiend. Het bijzondere van de in dit boek gekozen aanpak is dat er zeer praktisch en op instellingsniveau gekeken is wat het mogelijk effect is van de toepassing van een bepaalde innovatie.

Wanneer we kijken naar het rapport van Stichting STG/|HMF waarin het scenario wordt geschetst dat bij gelijke werkwijze we in 2025 nog maar zestig procent van de cliënten zorg kunnen geven, dan biedt dit boek van Platform Zorginnovatie een mogelijke oplossing. De onderzochte innovaties hebben zowel een positief effect op de kwaliteit van zorg als op de arbeidsomstandigheden en ook op arbeidsproductiviteit, waardoor ook in de toekomst het hoofd geboden kan worden aan de stijgende zorgvraag. Als we de uitkomsten van de onderzoeken goed tot ons laten doordringen en er vervolgens een dikke streep onderzetten, dan komen we per instelling uit op een potentiële daling van het aantal arbeidsuren van 0 tot 4 procent. Natuurlijk hangt het uiteindelijk volume af van de keuzes die instellingen maken over de gewonnen tijd.

Markante marges is geschreven door Frans van Vught, Hanneke Knibbe en Nico Knibbe in opdracht van het Platform Zorginnovatie. Wanneer u een exemplaar van dit boek wenst te ontvangen dan kunt u contact opnemen met de bij Stichting RegioPlus aangesloten arbeidsmarktorganisaties of contact opnemen met het secretariaat van Gezond & Zeker.

Eerder verscheen een serie artikelen in Gezond & Zeker Magazine over de businesscases incontinentie, agressie, plafondsystemen en verzorgend wassen oftewel wassen-zonder-water. Waarom zijn er businesscases gemaakt? Wat heb jij er aan als medewerker in de zorg? Lees hier meer over het hoe en waarom.