Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

21012 Deelnemers

Aanmelden

ZELFREDZAAMHEID

Waarom is zelfredzaamheid belangrijk?

In de maatschappij en in de zorg wordt het bevorderen van zelfredzaamheid steeds belangrijker. Dat komt uiteraard omdat er sprake is van dubbele vergrijzing. Verhoudingsgewijs komen er meer en meer oude ouderen. En ouderdom komt nu eenmaal met gebreken. Daarbij ontstaat er een groter tekort aan zorgverleners en zorgverleners zullen gemiddeld ook steeds ouder worden en daardoor kwetsbaarder zijn. Van twee kanten wordt het belang van zelfredzaamheid dus groter.

Maar hoe pak je dat aan? Kijk naar de gevolgen.

Allereerst is het van enorm belang om je niet alleen te richten op wat iemand nou precies aan ziekte of aandoening heeft, maar nadrukkelijk ook op de gevolgen daarvan voor het functioneren in het dagelijks leven. Want, het zijn niet zozeer de ziektesymptomen zelf, maar vooral de gevolgen ervan die zo'n impact hebben. Hoogleraar Verpleegkunde Marieke Schuurmans benadrukt dat juist die gevolgen wel vier keer zoveel invloed hebben op de kwaliteit van leven dan de ziektesymptomen zelf. Iemand met MS kan bijvoorbeeld prima functioneren en een goede kwaliteit van leven hebben als alle hulpmiddelen en technische voorzieningen goed geregeld zijn. De MS blijft even erg, maar de kwaliteit van leven kan door de betere zelfredzaamheid wel degelijk goed zijn.
 
Ga dus uit van een functionele aanpak, van de mo­ge­lijk­he­den op dat vlak en van die dingen die ouderen en cliënten zelf ook in hun leven kunnen en willen in­pas­sen. Bij het ouder worden winnen juist die per­soon­lij­ke keuzes aan belang, maar ook voor jongeren met beperkingen zijn persoonlijke keuzes cruciaal.
 
Gezond & Zeker en het Zorg voor Beter Verbetertraject Zelfredzaamheid met hulpmiddelen en technologie
Vanuit Gezond & Zeker wordt al langer heel functioneel gekeken naar ziekte en gezondheid. Het werken met de mobiliteitsklasses is daar een voorbeeld van. Ook dan kijk je niet alleen naar de ziekte of de aandoening die iemand heeft, maar juist naar de gevolgen daarvan.
 
Op deze website vind je meer informatie over wat jij als zorgverlener kunt doen om je cliënten te ondersteunen bij zelfredzaamheid. Er zijn ook prachtige e-learningmodules waarmee je je kennis kunt toetsen en vergroten. De informatie die je hier vindt sluit aan op die van de website www.goedgebruik.nl en www.zorgvoorbeter.nl, www.vindeenhulpmiddel.nl.
 
Hulpmiddelenwijzer
Het vinden van het juiste hulpmiddel kan nog een flinke en lastige zoektocht zijn. Als je op zoek bent naar informatie over merken, prijzen, soorten en types dan is er een goede betrouwbare site met informatie over maar liefst meer dan 10.000 hulpmiddelen die ook nog eens aangevuld worden. Je kunt ze daar ook vaak onderling vergelijken. Het gaat dan om de Hulpmiddelenwijzer. Op deze site vind wel veel technische informatie, maar weer wat minder stap-voor-stap informatie over de wijze waarop je een hulpmiddel gebruikt: de handelingen zelf dus. Met het project GoedGebruik bieden we die afgestemde aanvulling  op de site www.goedgebruik.nl.
 
 
 
Please wait