Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

21012 Deelnemers

Aanmelden

ZELFREDZAAMHEID

Basisbehoeften

Basisbehoeften en de ZelfredzaamheidsRadar
 
Zelfredzaamheid is een heel breed en misschien op het eerste gezicht een wat vaag begrip, maar het is wel heel praktisch te maken door het op te delen in zo’n 15 basisbehoeften. Die zijn ontleend aan het model van Virginia Henderson. Haar verpleegkundig model is gebaseerd op de gedachte dat ieder mens, gezond of ziek, altijd in meer of mindere mate behoefte heeft aan zaken als voeding, woonruimte,  kleding, liefde, waardering, nuttig zijn en contact en communicatie met anderen. Als zorgverlener probeer je op al die behoeftes in te spelen en zoveel mogelijk zelfredzaamheid te bereiken met zo min mogelijk afhankelijkheid van zorg. Afspraken en doelen leg je vast in het Zorgleefplan (zie ook www.ezlp.nl en  

http://www.rug.nl/gradschoolshare/research_tools/assessment_tools/CDS_handleiding.pdf).

 
Die basisbehoeften vormen niet alleen een wetenschappelijk verantwoord meetinstrument, maar ook een mooie en praktische structuur. Er is ook een goed meetinstrument van gemaakt: de Care Dependency Scale of ook wel de zelfstandigheidstoets. In Nederland heeft Ate Dijkstra met zijn team daar veel onderzoek naar gedaan en dit heeft er onder meer toe geleid dat de schaal is opgenomen in de Landelijke Prevalentiemeting Zorg. Dit is de jaarlijks terugkerende meting van zorgproblemen binnen de Nederlandse gezondheidszorg.
 
ZelfredzaamheidsRadar
 
Om zelfredzaamheid te stimuleren bij je cliënt, is het van groot belang dat je de volledige cirkel van zelfredzaamheid in beeld krijgt. Soms zal een cliënt dat heel duidelijk kunnen verwoorden, maar soms ook is daar hulp bij nodig. De zorgafhankelijkheidsschaal kan daarbij helpen. Het mooie is ook dat het voorkomt dat je teveel naar een aspect kijkt en de samenhang met andere uit het oog verliest. Een cliënt kan bijvoorbeeld minder willen drinken en dat kan weer samenhangen met de angst om vaker naar het toilet te moeten en zich te schamen voor de 'ongelukjes' die dat wellicht met zich meebrengt.
 
Het loont dus de moeite om alles na te lopen en de resultaten in samenhang te bezien. Om je daarbij te helpen is er een zelfredzaamheidsradar gemaakt: vul hem samen met je cliënt in.
 
Het overzicht van alle aspecten van zelfredzaamheid maakt ook het indelen van de hulpmiddelen en technologie die nodig is, inzichtelijk. Voor elk van de domeinen van zelfredzaamheid zijn hulpmiddelen of vormen van technologie beschikbaar. Vaak vallen hulpmiddelen zelfs in meerdere domeinen. Een beeldschermverbinding om met je zorgverlener te praten, kan niet alleen nuttig zijn om bijvoorbeeld controles makkelijker te maken, maar ook om contacten met anderen te leggen en het gevoel van eenzaamheid te beperken.
 
Het Zorg voor Beter Verbetertraject Zelfredzaamheid richt zich met name op de kracht van hulpmiddelen en technologie. Een hulpmiddel kan immers ook iemand die voorheen zorgafhankelijk was, weer zelfredzaam maken. Zelfredzaam met een hulpmiddel is immers ook gewoon echt zelfredzaam en een hulpmiddel kan de kwaliteit van leven enorm gunstig beïnvloeden.
 
Maar je weet vast ook dat er enorm geprutst wordt met hulpmiddelen en technologie. Daarom geven we niet alleen de voordelen aan, maar gaan we ook in op risico’s, nadelen en de problemen die er kunnen zijn om een hulpmiddel al dan niet vergoed te krijgen.
Please wait