Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

21012 Deelnemers

Aanmelden

REGIOPLUS

Stichting RegioPlus

Gezond & Zeker wordt uitgevoerd door stichting RegioPlus (www.regioplus.nl). Deze stichting, opgericht in 2005, bestaat uit veertien regionale organisaties die zich bezig houden met arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn. Gezond & Zeker wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Werkgelegenheid en Sport (VWS). Speerpunten binnen het project zijn het terugdringen van fysieke belasting en de aanpak van agressieproblematiek op de werkvloer. 

Alle regionale werkgeversorganisaties die in RegioPlus verenigd zijn, ondersteunen ergocoaches en veiligheidscoaches door het verzorgen van workshops, netwerkbijeenkomsten. Ook distribueren zij regionaal het informatiemateriaal van Gezond & Zeker. 

Klik hier voor het overzicht van alle deelnemende regio's en je regiocoördinator voor Gezond & Zeker. 

Stichting RegioPlus
Gezond & Zeker
Ierlandlaan 29
2713 HG Zoetermeer
tel: 079-3230319
e-mail: info@gezondenzeker.nl