Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

21022 Deelnemers

Aanmelden

 

Privacy

Stichting RegioPlus neemt de door haar verkregen persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie voor Gezond & Zeker. Door registratie op de website geeft de gebruiker toestemming voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde gegevens. Deze gegevens worden slechts aangewend voor gebruik in het kader van Gezond & Zeker (voorheen Project Ergocoaches). De gegevens worden niet zonder toestemming verstrekt aan derden, behoudens de verplichting daartoe volgens enige wettelijke bepaling of op bevel van het bevoegd gezag.