Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

20957 Deelnemers

Aanmelden

PREGO! TIPS

Anoniem aangifte doen

Veiligheidscoaches, p&o medewerkers, arbocoördinatoren en bijvoorbeeld or-leden die meer willen weten over anoniem aangifte doen door medewerkers in zorg en welzijn die slachtoffer zijn van geweld kunnen hun kennis vergroten door het nieuwe factsheet van VPT (verschijning sept 2013).
 
Voor werknemers in zorg en welzijn die slachtoffer zijn van geweld is het mogelijk om aangifte te doen onder nummer (in plaats van naam en/of adresgegevens). Aangifte onder nummer is één van de opties om (gedeeltelijk) anonieme aangifte te doen. Maar hoe anoniem is die aangifte eigenlijk? Welke opties zijn er nog meer? Wat kan de werkgever doen? En wat zijn de rechten van de aangever dan? Op deze vragen geeft de factsheet van Veilige Publieke Taak antwoord. Het document is bestemd voor werknemers die te maken krijgen met agressie en geweld en voor hun werkgevers en geeft inzicht in het bestaand beleid over (gedeeltelijke) anonimiteit in het strafproces.

Je vindt het factsheet hier.

Please wait