Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

21012 Deelnemers

Aanmelden

PREGO! TIPS

Criteria voor bedden

Veel handelingen in de zorg vinden plaats in, bij of met een bed. Denk aan verzorging op bed, transfers van cliënten of het duwen en trekken van het bed. Hierbij komen vaak verkeerde houdingen van zorgverleners voor. De hoogte, verstel- en onderrijdbaarheid van het bed zijn factoren die de statische belasting van zorgverleners kunnen verminderen.

Denk goed na over de aanschaf van een bed

Beter bed

Aan een bed kun je uiteraard eisen stellen als kwaliteit, onderhoud, ligcomfort, techniek en veiligheid. Maar je kunt ook ergonomische eisen stellen aan een bed.  Deze eisen kunnen overigens per (type) zorginstelling verschillen. In de thuiszorg bijvoorbeeld zijn de criteria gewicht en inklapbaarheid van een bed belangrijker dan in een ziekenhuis.

Bedcriteria

In het schema hieronder vind je de functie-eisen die je aan een bed kunt stellen en welke voordelen deze bieden voor verzorgenden en cliënten in diverse zorgsituaties. Het overzicht is niet volledig en is situatieafhankelijk. Daarom is het van belang dat zorgverleners gezamenlijk een programma van eisen samenstellen, voordat tot proefplaatsing en aanschaf wordt overgegaan.

Meer weten over veiligheid van bedden? Raadpleeg de publicatie ‘Het zorgbed nader bekeken. Eisen checklist voor de selectie van hoog-laag bedden in zorginstellingen’, KBOH, Woerden 2000.

Voor deze tip zijn onder andere de resultaten van het ZON Mw project BedWeter gebruikt.

Please wait