Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

20811 Deelnemers

Aanmelden

PREGO! TIPS

Haptonomisch verplaatsen

Soms heb je de indruk dat een cliënt méér kan dan hij feitelijk doet. De cliënt helpt bijvoorbeeld niet mee bij transfers, terwijl je weet dat hij dat wél kan. Door de cliënt op een bepaalde manier te benaderen, kun je vaak voor elkaar krijgen dat de cliënt de mogelijkheden benut die hij zelf nog heeft.


Voorbeeld: van zit naar zit verplaatsen

Bij een ‘van zit naar zit-transfer’, bijvoorbeeld van rolstoel naar toilet, zie je vaak dat de zorgverlener voor de cliënt gaat staan en de knieën van de cliënt blokkeert met de eigen knieën. De zorgverlener omvat met de armen onder de oksels de romp van de cliënt en helpt hem in één beweging uit de rolstoel op de toiletpot. De cliënt is dan vaak weinig actief.

Wat gaat er mis?

In bovenstaand voorbeeld moet je heel dichtbij de cliënt komen om het opstaan mogelijk te maken. Je nadert heel ver in zijn privé-ruimte. Heb je geen vertrouwelijke band met de cliënt, dan kan hij bewust of onbewust gaan tegenwerken. Je knieën, die weerstand moeten bieden tegen het eventueel doorzakken van de knieën van de cliënt, verhinderen hem om met zijn gewicht verder naar voren te komen. Opstaan lukt zo niet goed.

Hoe los je dit op?

Door je anders op te stellen, kun je dit probleem grotendeels oplossen.

  1. Ga voor de cliënt staan, zodat je met je beide knieën één knie van de cliënt kunt ‘omvatten’. Je biedt de knie van de cliënt aan beide zijden steun en hindert de normale beweging van de knie niet.
  2. De cliënt kan de romp nu naar voren brengen zonder erg dicht bij jou in de buurt te komen.
  3. Vervolgens begeleid je de romp naar voren en stimuleer je het strekken (trek eventueel licht aan de romp in de richting van het hoofd).
  4. Pas als de cliënt zo ver naar voren gekomen is dat zijn billen bijna loskomen van de zitting en hij de neiging heeft tot stand te komen, stimuleer je hem te gaan staan.

Natuurlijke wijze van verplaatsen

Je verplaatst de cliënt nu op een natuurlijke wijze. Daarnaast zorg je ervoor dat je zelf niet te nadrukkelijk in de ruimte van de ander aanwezig bent. Je voelt wat er gebeurt en biedt hulp op het juiste moment en in het tempo van de cliënt. Dit ‘voelend aanwezig zijn’ tijdens de transfer en het op die manier stimuleren van de eigen mogelijkheden van de cliënt, is een belangrijk principe binnen het ‘haptonomisch verplaatsen’.

Please wait