Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

21012 Deelnemers

Aanmelden

MANTELZORG

Mantelzorg en fysieke belasting en agressie

Project Gezond & Zeker richt zich ook op mantelzorgers, omdat zij, net als de ergocoaches en veiligheidscoaches in zorg en welzijn veel te maken hebben met fysieke belasting en agressie. Als Mantelzorger je je natuurlijk ook aanmelden op deze site en meepraten op het forum, folders en andere informatie opvragen, de Pregotips lezen, etc.

Gezond & Zeker heeft speciaal voor Mantelzorgers twee folders ontwikkeld:

Mantelzorg en fysieke belasting
De zorg voor man, vrouw, de ouder, het kind of een goede vriend of vriendin is voor een mantelzorgver vaak zwaar. Door het aanleren van goede tiltechnieken en het gebruik van hulpmiddelen kun je je taak als mantelzorger langer volhouden.
Denk bij hulpmiddelen bijvoorbeeld aan een tillift, een speciaal hoog-laag bed, een papegaai, een glijzeil, aan- en uittrekhulpmiddelen voor steunkousen, een wondverzorgingskrukje of een hoog-laag douchestoel.
In de gids Zelfredzaamwonen voor ouderen (www.vilans.nl) vindt je bijvoorbeeld veel informatie die jou in staat stelt veiliger en met meer comfort zorg te bieden.

Op deze website kan je heel veel informatiemateriaal vinden over het verminderen van fysieke belasting. Wanneer je je registreert blijf je automatisch op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom fysieke belasting in de zorg.

Handige webistes:
Op de site http://www.pregoplus.nl/ vindt je een grote database met allerlei praktijkgerichte tips om betere en lichtere zorg te bieden.

Er zijn tegenwoordig veel steunpunten voor mantelzorgers, kijk hiervoor op http://www.mezzo.nl/.

Nog een andere nuttige site is http://www.hulpmiddeleninformatiecentrum.nl/.


Mantelzorg en agressie
Agressie kan zich op vele manieren manifesteren:

  • Verbale en non-verbale uitingen
  • Persoonsgerichte bedreiding
  • Fysieke uitingen

Als oorzaken kan gedacht worden aan het plotseling ziek worden, frustraties en verdriet om de reacties van andere mensen en agressie als gevolg van het ziektebeeld.

In de folder Mantelzorg en agressie staan nuttige tips hoe om te gaan met agressie.